JEB029 - Matematika IV

Kredit: 6
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - letní
Garanti: doc. RNDr. Michal Johanis PhD.
Stránky kurzu: JEB029
Literatura: Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress 2012 (od kapitoly 12), lze online prohlížet na stránkách vydavatelství Matfyzpress (http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/stahnout.htm).

M. Braun: Differential equations and their applications, Springer 1978 (ISBN 0-387-90289-9)
Popis: Seznámení se základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic. Tato teorie má četné aplikace v různých partiích ekonomie.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY