JEB118 - Mathematics I

Kredit: 7
Role předmětu: Anglicky
Bakalářský - vše
BEF - core
Semestr - zimní
Garanti:
Stránky kurzu: JEB118
Literatura:
Popis: only for BEF

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY