JEB119 - Mathematics II

Kredit: 7
Role předmětu: Anglicky
Bakalářský - vše
BEF - core
Semestr - letní
Garanti: Kristýna Kuncová
Stránky kurzu: JEB119
Literatura:
Popis: only for BEF

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY