JEM040 - Účetní a daňové poradenství

Kredit: 6
Role předmětu: Česky
EEI a HP - povinně volitelný
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
Semestr - zimní
Garanti: Ing. Irena Kemény
Stránky kurzu: JEM040
Literatura: Vančurová, A., Láchová L., Vítek L.: Daňový systém ČR aneb učebnice daňového práva, VOX, Praha - aktuální vydání.

Zákon o daních z příjmů 586/92 Sb. ve znění novel.

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Zákon o účetnictví 563/91 Sb. ve znění novel.

České účetní standardy.

Vyhláška 500/2002 Sb.
Popis: Kurz se orientuje na oblast finančního účetnictví, jako významného informačního zdroje řízení v národním, i mezinárodním měřítku. Seznamuje s daňovou soustavjou ČR z hlediska zákonné úpravy i praktických zkušeností.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY