JEM094 - Právo obchodních společností

Kredit: 4
Role předmětu: Česky
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
NEVYUČUJE SE
Semestr - letní
Garanti: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Stránky kurzu: JEM094
Literatura: Základní zahraniční knihy:

mainstream (doporučené):

- Kraakman, R., Davies, P., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K., Kanda, H., Rock, E., The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, Oxford University Press, Oxford, 2004
- Romano, R.: Foundations of Corporate Law, 2nd Edition, Foundation Press, 2010
- Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R.: The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge, MA 1991

kritika mainstreamu (doporučené):

- Greenfield, K., The Failure of Corporate Law, The University of Chicago Press, 2006
- Stout, L., The Shareholder Value Myth, Berrett-Koehler, San Francisco, 2012

metodologie (povinné):

- Kahneman. D., Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, 2012

Základní domácí knihy (povinné části k dispozici jako readers):

- Richter, T., Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005
- Richter, T., Insolvenční právo, 2. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2017

Materiály připojené k syllabu kursu v SIS Tajemník.
Popis: Po stručném úvodu do relevantních pramenů práva a principů kontraktu budou probrány obecné principy fungování obchodní společnosti a její správy (převážně metodou ekonomické analýzy práva). Tento úvodní materiál bude poté aplikován na základy teorie a praxe práva dluhového financování (včetně souvisejících oblastí zajištění dluhu a insolvence), jakož i základy práva fúzí a akvizicí (soukromých).

S ohledem na převažující tržní situaci v ČR bude v kursu kladen největší důraz na dluh, menší na M&A, a nejmenší na akciové financování. Témata týkající se veřejných transakcí (regulace kapitálového trhu) nebudou probrána.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY