JEM216 - Advanced Macroeconomics

Kredit: 10
Role předmětu: Anglicky
CSF - core
Magisterský - povinný
Magisterský - vše
MEF - core
Semestr - zimní
Garanti: prof. Roman Horváth Ph.D.
Stránky kurzu: JEM216
Literatura: Romer.D.(2012). Advanced Macroeconomics, 4th ed. McGraw-Hill/Irwin, Boston
ISBN: 978-0-07-351137

All administration regarding the course and all materials available through moodle (http://dl1.cuni.cz).
Popis: Cílem kurzu je uvést do studia makroekonomie na pokročilé úrovni. Uvádějí se a diskutují soutěžící teorie hospodářského růstu, hospodářských cyklů, nezaměstnanosti, inflace a investic. Široce jsou využívány matematické modely, přičemž důraz je kladen jak na interpretaci modelů ve vztahu k jejich předpokladům tak na matematické metody sloužící pro vývoj těchto modelů. Kurz je v anglickém jazyce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY