JLM002 - Academic English II

Kredit: 3
Role předmětu: Anglicky
Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Semestr - letní
Garanti: Pamela Daniell Cotte M.A.
Stránky kurzu: JLM002
Literatura:
Popis: Kurz je určen posluchačům bakalářského i magisterského studia, kteří úspěšně absolvovali odbornou angličtinu určenou pro jejich studijní zaměření a chtějí dále rozvíjet své znalosti anglického jazyka s ohledem na akademické prostředí. V kurzu se zaměříme na zdokonalení všech jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení) a gramatiku a slovní zásobu používané v akademické angličtině na úrovni C1 (advanced).

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY