Working Papers

2003

42 - Economic Development of Germany as Inspiration for the Czech Republic
doc. Ing. Karel Půlpán CSc.

41 - Common Good for Economics at National, European and Global Levels
prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

40 - Credit Guarantees in A credit Market with Adverse Selection
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

39 - To Microeconomic Climate in the Czech Republic in Beginning of Century: Cartel of fuel sellers? (Case study)
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

38 - Shareholder Democracy
† doc. Ing. Jiří Havel CSc.

37 - Fiscal Policy: Too Political?
PhDr. Petr Hedbávný , doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

36 - Convergence and Competitive Advantages of the Czech Republic
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.

35 - Human Capital Mobility
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc., PhDr. Soňa Pokutová - Benecká , Ctirad Slavík PhD.

34 - Rise of an Authentic Private Sector in an Economy of Transition: De Novo Enterprises and their Impact on the Czech Economy
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.

33 - Zástavní právo k podniku z pohledu teorie a praxe dluhového financování
doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.

32 - Efficiency of Creation a Handover of Information among Private Agents Bound by a Positive Externality
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

31 - Mikroanalýza reformy českého důchodového systému
Michal Jezek

30 - Veřejné rozpočty v České republice v 90.letech 20.století-kořeny krize
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

29 - Olsonova teorie hospodářského cyklu ve světle empirie: návrh alternativního metodologického přístupu
Mgr. Patrik Nový

28 - Mancur Olson's Addendum to New Keynesianism
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

27 - Mancur Olson redivivus: Rise and Fall of Nations
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

26 - European Pension Systems and the EU Enlargement
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Czech Public Budgets - Roots of the Crisis
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

European Pension Systems and the EU Enlargement
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Fiskální politika: Příliš politické téma?
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

2002

25 - Austrian Post-war Economic Development as Inspiration for the Czech Republic
doc. Ing. Karel Půlpán CSc.

24 - Evaluation of National, Political and Institutional Influence in Consultation, Co-operation and Co-decision Procedures of the EU Decisoin-Making
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

23 - The St. Petersburg Paradox and Cardinal Utility Function
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

22 - Economic Research and Education in the Czech Republic 1989-2000
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

21 - Alternative Scenarios of the Czech Economy Transformation Strategy at the beginning of 1990s and their Theoretical Sources
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.

20 - Postkeynesian Theory of Money, Monetary and Interest Rate Policy and the Role of the Central Bank
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.

19 - Benáček, V., Víšek, J. Á. : Determining Factors of Competitiveness of Trade and Specialization of Czech Industrial Sector before the EU Accession
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc., prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

18 - Economic ratiionality of the donator and his trust to recipient
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

Economic Research and Education in the Czech Republic 1989-2000
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

2001

17 - Transaction Cost Economics: Basic Concepts and Extensions
Mgr. PhDr. Silvester van Koten Ph.D.

16 - Redistribution: an exhibition of human preferences and social needs
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

15 - Nestandardní modely ekonomického chování, aplikace teorie lidského kapitálu
PhDr. Jiří Kameníček CSc.

14 - Economically rational altruism
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

13 - Hospodářský vývoj Španělska jako inspirace pro Českou republiku
doc. Ing. Karel Půlpán CSc.

12 - Was the process of the elimination of firms in the Czech republic in latest 90th a sanative procedure?
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

10 - On Martingale Diffusions in Financial Markets
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

9 - Benáček, V., Víšek, J. Á. : Export from the Czech Republic to EU Countries and to Other Coountries
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

8 - The Principles of the Common Commercial Policy and the Effects of their Transposition on the Czech Economy
† prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor

7 - Economics of Trust
prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

6 - The Czech Republic on its Way to the European Union
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY