PhDr. Tomáš Sedláček Ph.D.

Photo

Field of interest: Theoretical Economics - History of Economic Thought - Philosophy and Ethics
Membership: Former PhD students

Contact

Office: 602
Email: atomsedlacek [AT] gmail [DOT] com
Phone:
Personal web pages: http://tomassedlacek.cz/
Available: please e-mail me in order to schedule a meeting

More information

CV

Organisation Memberships

Světové ekonomické forum (Davos): Člen rady; New Narrative for Europe: Člen poradního týmu předsedy Evropské komise, založené E. Barrosem; KBC Banking Group: Člen poradního orgánu pro udržitelnost vývoje; Yale World Fellow: Fellow, mezinárodní spolek akademických spolupracovníků; Prague Business Club: Člen; Forum 2000: Člen programového výboru, Nadace pro podporu dialogu založená prezidentem Václavem Havlem, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97: Předseda poradního sboru; Etická komise České lékařské komory: Člen; AIRLEAP: Člen, Asociace pro integritu a zodpovědné vedení v oblasti ekonomie a přidružených profesí; The Economic Club: Zakládající člen, člen dozorčí rady, debatní klub českých i zahraničních ekonomů; Nadační fond Martina Bubera: Místopředseda správní rady; Projekt WebDialog: Člen rady projektu; Agora: Člen dozorčí rady, studentský debatní klub; Centrum pro talentovanou mládež, z. s. (CTM): Člen poradního sboru; Gymnázium Jaroslava Seiferta: Člen dozorčí rady; Studentská Thálie: Patron; SozialMarie: Patronství In IUSTITIA; Krása pomoci: Člen správní rady nadace; Debra: Patron projektu nemoci motýlích křídel; Konto bariéry: Patron; Merit Research: Zakladatel; NERV – Národní ekonomická rada vlády: Člen (2009-2013); Česká společnost ekonomická: Zvolený člen představenstva (2006-2009); EuroTeam: Člen (2003-2013); Lípa: Člen (2004-2013); think tank; CzechInvent: Předseda poradního sboru (2008-2010); Harvard Club of Prague: Člen (2008-2013), debatní klub

Education

PhDr. Charles University
Yale World Fellowship

Job history

Lectures FF UK - Demokracie a kapitalismus LS 2012
Lectures FSV UK - 5 years in philosophy, methodology, ethics, current affairs, history of economic thought, rhethorics
Lectures UNYP - 3 years of Ethics of business and public administration
Frequent guest lecturer on EU and transition for other Universitities (Georgetown, Boston Uni., DePaul, etc.)

Extra activities

CSOB Bank: Chief Macroeconomic Strategist
World Economic Forum: Council Member
New Narrative for Europe: Member of group commissioned by Manuel Barroso, EU
commission president gathering thinkers, artists and scientists
KBC Banking Group: Member of the Advisory Board for sustainability
Yale World Fellow: Fellow; international network of World fellows
Prague Business Club: Member
Forum 2000: Member of the Program Committee; NGO founded by the president Václav Havel to support dialogue
The Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97: Chairman of the Supervisory Board
Ethical commission of Czech Medical Chamber: Member
AIRLEAP: Member; Association for Integrity and Responsible Leadership in Economics and Associated Professions
The Economic Club: Founding member, Member of the Supervisory Board; debating forum for Czech and international economists
Martin Buber’s Endowment Fund: Vice-chairman of the Supervisory Board
WebDialog: Member of the Board of the project
Agora: Member of the Supervisory Board; student debate club
Centrum pro talentovanou mládež, z. s. (CTM): Member of the Advisory Board; Centre for talented youth
Jaroslav Seifert Gymnasium, high school: Member of the Supervisory Board
Student Thalia: Patron
SozialMarie: Patronage of In IUSTITIA
Krása pomoci foundation: Member of the Supervisory Board
Debra: Patron of the project of Epidermolysis bullosa
Konto bariéry: Patron
Merit Research: Founder

Awards and prizes

2012 - National Bank of Poland's award
2012 - Deutscher Wirtschaftsbuchpreis - German best Business and Economics Book Award
2009 - Neoluxor - best-seller book
2009 - the Wald Press Award
2006 - Yale World Fellow
2000 - Praise from the Dean for passing the state examination
2000 - Praise from the Dean for the master thesis
2000 - Price Talents of Joseph Hlávek

Topics for supervision

Supervised Master Theses

all/awarded: 3/0
Awarded:

Downloadable

CV
Diploma thesis - On the Morals of Homo Oeconomicus
Dissertation Thesis 2013
list of expert publications

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY