doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D. - News

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY