RNDr. Michal Červinka Ph.D. - Novinky

26.09.2015 - JEB105 Statistics

On Tuesday September 29, 2015 the seminars of JEB105 Statistics are cancelled. Instead, two lectures will take place:  8am in room 314 and 11am in room 109.

Michal Cervinka

04.02.2015 - Introductory Statistics

V LS se otevírá nový povinný bakalářský kurz Introductory Statistics (JEB132) určený již pro studenty prvního ročníku. Společně s kurzem Statistics (JEB105), který bude od ZS 2015/16 v nové podobě, nahradí stávající dvojici povinných předmětů Statistics (JEB105) a Topics in Statistics (JEB127). Od AR 2015/16 bude JEB127 zrušen a již nebude vyučován. Studentům, kteří do ZS 2014/15 včetně nebudou mít obsolvován kurz Statistics vzniká povinnost absolvovat nově zavedenou dvousemestrální kombinaci. Kurz Introductory Statistics je bez prerekvizit a slouží jako prerekvizita pro Statistics. Studentům, kteří již absolvovali zkoušku Statistics, nebude zápis povolen.

25.03.2013 - Zrušení konzultačních hodin

Mé konzultační hodiny dne 26.3.2013 jsou zrušeny. Studenti mohou využít konzultací po emailu.  

Michal Cervinka

13.02.2012 - BEF meeting

We would like to invite all BEF students to an information meeting held on Thursday February 16 at 3pm in room 105.

Regards, Michal Cervinka and Tomas Cahlik

15.12.2011 - Přednáška "Aplikovaná statistika v sociálních vědách"

Dne 19.12.2011 od 9:30 v místnosti 109 proběhne v rámci bakalářského kurzu Statistics přednáška "Aplikovaná statistika v sociálních vědách" hosta PhDr. Petra Soukupa, v současné době studijního proděkana FSV UK. Zváni jsou nejen studenti kurzu Statistics, ale také studenti vyšších ročníků i magisterského a postgraduálního studia a všichni akademičtí pracovníci FSV UK.

Abstrakt v anglickém jazyce: The main goal of the lecture is to show real applications of multivariate statistics in social sciences. Exploratory data analysis will be demonstrated via multidimensional scaling (incl. unfolding approach), correspondence analysis and latent class analysis. Examples will be based on real data from big international surveys.

03.10.2011 - Statistics

The first excercise class of Boril Sopov (Tuesdays 8:00 in 206) will be held on Wednesday 5.10.2011 at 8:00 in 105.

29.09.2011 - Pá 30.9. - úřední hodiny proděkana pro studium

S ohledem na nemožnost dodržet slíbené úřední hodiny ve čtvrtek (dopravní zácpa na D1) budu k dispozici v pátek 30.9. na Hollaru ve 117 od 9 do 11 hodin. Petr Soukup, 29. 9. 2011 

22.03.2011 - Setkání vedení fakulty s posluchači

Počínaje tímto semestrem uspořádá vedení fakulty vždy jednou za semestr setkání s posluchači v některé z velkých poslucháren. První a nejbližší možnost takto přímo komunikovat s fakultním vedením budete mít 23. května 2011 od 14:00 hod v místnosti č. 1034 (aula) v Jinonicích.

25.02.2011 - International Conference on Operations Research Zurich 2011 (OR 2011)

One of the main conferences of Operations research community takes place in Zurich, Switzerland, August 30 - September 2, 2011. The conference streams include (among others) Continuous optimization and control (Dempe, Feichtinger, Klatte); Financial modeling, risk management, banking (Farkas, Mestel, Rösch);  Game theory, computational and experimental economics (Burkhardt, Kübler, Leopold-Wildburger); Stochastic programming, stochastic modeling and simulation (Frauendorfer, Pflug, Schultz) and Accounting and revenue management (Amen, Schaffhauser-Linzatti, Steinhardt). Deadline for abstract submission is April 30, 2011.

25.02.2011 - Výsledky hodnocení kurzů za zimní semestr 2010/11

Výsledky hodnocení kurzů za minulý semestr jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.

22.10.2010 - Studentům Ekonometrie I

S ohledem na oslavy 20. výroci fakulty nebude dne 27.10.2010 ani jeden ze seminářů Ekonometrie I vyučován. Náhradní semináře proběhnou dne 1.11.2010 (ponděli) v místnosti 016 v termínech od 14:00 a 15:30. Blizší informace byly zapsaným studentům rozeslány emailem ze SISu.

18.10.2010 - To students of Statistics

Please note that next week, the Monday lecture is rescheduled to Tuesday (26.10.) replacing the seminar class at 8am, room 109. The seminar class of Ondrej Strecker takes place instead on Monday (25.10.) 8am room 109. Thus, there will be two lectures on Tuesday 26.10. including midterm test during the second one from 11am.

22.09.2010 - Informace ke kurzům Ekonometrie I, II a Statistics

  1. V letošním akademickém roce dochazí ke změnám ve výuce statistiky a ekonometrie. Kurzy Ekonometrie I (v ZS) a II (v LS) jsou vyučovány v nezměněné formě pro studenty, kteří v předchozích semestrech absolvovali kurzy Pravděpodobnost a Matematická Statistika I a II s prof. Víškem. V letošním akademickém roce již ale nejsou kurzy Pravděpodobnost a Matematická Statistika I a II vyučovány a jsou plně nahrazeny ekvivalentním kurzem Statistics JEB105 (v ZS) v anglickém jazyce. Na kurz Statistics pak v letním semestru naváže nový kurz Econometrics I prof. Víška a v zimním semestru 2011/12 bude pokračovat kurzem Econometrics II dr. Gebické. Kurzy Ekonometrie I a II v akademickém roce 2011/12 již nebudou vyučovány.
  2. Prosím (budoucí) studenty kurzů Statistics a Ekonometrie I, aby k rozřazení do seminářů využili výhradně modulu Grupík/Grupíček v SIS. U obou předmětů jsou již v SISu zavedené limity na kapacitu jednotlivých skupin. Případné žádosti o přesuny mezi skupinami budou probíhat pouze mezi studenty a nebudou řešeny vyučujícími.
  3. Seminář Statistics ve středu 8:00 v místnosti 105 dne 29.9. nebude vyučován. Všechny skupiny seminářů Statistics zahájí výuku v týdnu od 4.10.
  4. Všechny semináře Ekonomerie I budou dne 29.9. vyučovány!

16.06.2010 - Nabídka full time Summer Internship v A.T. Kearney

Studenti magisterského oboru se silnými analytickými a komunikačními schopnostmi se zájmem o 2+ měsíční letní stáž v A.T. Kearney mohou své žádosti doplněné o CV a výpis známek zasílat na Recruiting.prague@atkearney.com. Více info v prokliku.

21.05.2010 - Anketa o tělesné výuce na FSV UK

Vážení studenti,

za účelem průzkumu zájmu o zkvalitnění nabídky výuky tělesné výchovy na FSV UK bychom vás rádi požádali o spolupráci formou vyplnění krátké anonymní ankety, kterou najdete na adrese http://web.fsv.cuni.cz/an/ v době od 21.5. do 28.5.2010.

Za váš čas a pravdivé vyplnění anketního dotazníku předem děkujeme.

Studijní komise AS FSV UK.

17.05.2010 - Přednáška Rolanda Zsilinszky, MBA, senior project managera v Roland Berger dne 17.5.2010

IES, Alumni IES a E-klub srdečně zve na přednášku Rolanda Zsilinszky, MBA, senior project managera v Roland Berger a bývalého top managera několika společností v Německu, Maďarsku a na Slovensku, na téma Restructuring, která se uskuteční dne 17.5.2010 od 18:30 v místnosti č. 314. V přednášce bude diskutován průzkum Roland Berger o symptomech krize, reakce managerů na krizi a přístup Roland Berger k restrukturalizaci. Přednáška se uskuteční v rámci předmětu Corporate Governance - nicméně tato přednáška je otevřená i pedagogům a studentům, kteří na předmět Corporate Governance nechodí. Těšíme se na Vaši účast a podnětnou diskuzi s přednášejícími.

08.04.2010 - Pozvánka na seminář pro autory odborných článků

ELSEVIER SCIENCE TÍMTO ZVE NA SEMINÁŘ PRO AUTORY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ

Místo konání: Národní technická knihovna,
Technická 6/2710
160 80 Praha 6

- vchod NTK 1

Datum a čas konání: 26.4.2010, příchod 9,45

Seminář je určen pro autory odborných článků a bude probíhat v anglickém jazyce.

Další informace viz proklik.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY