Mgr. Dominika Špolcová - Novinky

21.04.2021 - Velká obhajoba disertační práce Barbory Štěpánkové

 

Ve středu 5. 5. 2021 se od 17:10 hodin uskuteční velká obhajoba disertační práce. Barbora Štěpánková bude obhajovat svou práci "Three Essays on Bank-Sourced Credit Risk Estimates". Více informací zde.

Obhajoba proběhne distančně. Všichni jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzNGViYTUtZTMyZC00ZTZhLWJjNDEtN2Q1NzZjMDE2ZDVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

14.04.2021 - Velká obhajoba disertační práce Petry Valíčkové

 

Ve středu 21. 4. 2021 se od 9:30 hodin dopoledne uskuteční velká obhajoba disertační práce. Petra Valíčková bude obhajovat svou práci "Three Essays in Development Economics". Více informací zde.

Obhajoba proběhne distančně. Všichni jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThhZDE2M2YtODE2Yi00MjhiLTk2YzItN2RmMzA4OGYwN2Fk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

 

10.03.2021 - Velká obhajoba disertační práce Adama Kučery

 

Ve středu 17. 3. 2021 se od 17:10 hodin uskuteční velká obhajoba disertační práce. Adam Kučera bude obhajovat svou práci "Topics in Yield Curve Modeling". Více informací zde.

Obhajoba proběhne distančně. Všichni jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYxYTdhZDktYzNlOS00ZjBhLWIxM2ItMDg1MzE0MjdmZDJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

24.02.2021 - Velká obhajoba disertační práce Laure de Batz

 

Ve středu 10. 3. 2021 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční velká obhajoba disertační práce. Laure de Batz bude obhajovat svou práci "Three Essays on Corporate Financial Misconduct and Market Reactions ". Více informací zde.

Obhajoba proběhne v hybridním módu, kdy prezenčně přítomna bude jen komise a student. Všichni jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI4NjdlMzctOTdhMy00NjkyLThkMDctYjRlOWNkNGUzMGVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

 

03.02.2021 - Malá obhajoba disertační práce Barbory Štěpánkové

 

Ve středu 17. 02. 2021 se od 17:10 hodin v místnosti online, MS Teams uskuteční malá obhajoba disertační práce. Barbora Štěpánková bude obhajovat svou práci "Three Essays on Bank-Sourced Credit Risk Estimates". Více informací zde.

Obhajoba proběhne distančně. Všichni jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODExOGRhNTItNGQzMy00ZTc5LTlkNTYtYmRiMGNjNDMxZTIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

26.10.2020 - Malá obhajoba disertační práce Hany Džmuráňové

 

Ve středu 4. 11. 2020 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce. Hana Džmuráňová bude obhajovat svou práci "Interest Rate Risk and Liquidity Risk of Banking Books in the Czech Republic". Více informací zde.

Obhajoba proběhne distančně. Všichni jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdkMTFiOTYtZWM0Zi00YTY2LThjNzgtNjY2ZjBlOGE5OTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

 

 

14.10.2020 - Malá obhajoba disertační práce Matěje Opatrného

 

Ve středu 21. 10. 2020 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce. Matěj Opatrný bude obhajovat svou práci "Evaluating Economic Policy Using the Synthetic Control Method". Více informací zde.

Obhajoba proběhne v hybridním módu, kdy student a komise jsou přítomni na IES a všichni ostatní jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYzNDgwMjAtN2FhMy00ZWNiLTk4MzUtZThiOGJhM2I1YjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

 

07.10.2020 - Malá obhajoba disertační práce Petry Valíčkové

 

Ve středu 14. 10. 2020 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce. Petra Valíčková bude obhajovat svou práci "Three Essays in Development Economics". Více informací zde.

Obhajoba proběhne v hybridním módu, kdy student a komise jsou přítomni na IES a všichni ostatní jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc3MmQwYTEtZDZlYy00MDc1LThmZDAtMWEwZDIwYWFlODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

17.09.2020 - Velká obhajoba disertační práce Jana Mareše

 

Ve středu 23. 9. 2020 se od 18:30 hodin v místnosti 109 uskuteční velká obhajoba disertační práce. Jan Mareš bude obhajovat svou práci "Three Essays on Financial Development". Více informací zde.

Obhajoba proběhne v hybridním módu, kdy student a komise jsou přítomni na IES a všichni ostatní jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAzYjY4MGQtMDVhNi00Yjk4LWFkNzctNWYyNTE0ODhjNTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

 

 

17.09.2020 - Velká obhajoba disertační práce Karolíny Vozkové

Ve středu 23. 9. 2020 se od 17:00 hodin v místnosti 109 uskuteční velká obhajoba disertační práce. Karolína Vozková bude obhajovat svou práci "Bank fee and commission income - its determinants and impact on bank's profitability and risk". Více informací zde.

Obhajoba proběhne v hybridním módu, kdy student a komise jsou přítomni na IES a všichni ostatní jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg0NzBlM2QtMzI2Yi00Y2ZjLTllOTEtYzFhNDJmODRlN2U0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

 

17.09.2020 - Velká obhajoba disertační práce Hany Moravcové

 Ve čtvrtek 24. 9. 2020 se od 17:00 hodin v místnosti 109 uskuteční velká obhajoba disertační práce. Hana Moravcová bude obhajovat svou práci "Economic History of Authors' Rights and Creative Industries in Czechoslovakia". Více informací zde.

Obhajoba proběhne v hybridním módu, kdy student a komise jsou přítomni na IES a všichni ostatní jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzZkMWFlMDQtM2E0ZC00OWI5LTg3ZGEtOGY5Nzg0MmRiNGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

 

16.09.2020 - Velká obhajoba disertační práce Václava Brože

 Ve středu 30. 9. 2020 se od 17:00 hodin v místnosti 314 uskuteční velká obhajoba disertační práce. Václav Brož bude obhajovat svou práci "Topics in central banking". Více informací zde.

Obhajoba proběhne v hybridním módu, kdy student a komise jsou přítomni na IES a všichni ostatní jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU1MTdhZTUtOTI5Zi00NTA1LTg5NDAtMTA0ZTc2NzNjOTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

03.06.2020 - Velká obhajoba disertační práce Arshada Hayata

Ve středu 17. 6. 2020 se od 17:00 hodin (SELČ) distančně prostřednictvím Microsoft Teams uskuteční velká obhajoba disertační práce. Arshad Hayat bude obhajovat svou práci "Foreign Direct Investment and Economic Growth". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni připojit se pomocí tohoto odkazu. Pokud nemáte aplikaci Microsoft Teams, otevírejte prosím odkaz v podporovaném prohlížeči (Edge, Chrome).

 

 

18.05.2020 - Velká obhajoba disertační práce Tomáše Želinského

Ve středu 27. 05. 2020 se od 12:30 hodin (SELČ) distančně prostřednictvím Microsoft Teams uskuteční velká obhajoba disertační práce. Tomáš Želinský bude obhajovat svou práci "Essays on Poverty and the Socio-economic Behaviour of the Poor". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni připojit se pomocí tohoto odkazu. Pokud nemáte aplikaci Microsoft Teams, otevírejte prosím odkaz v podporovaném prohlížeči (Edge, Chrome).

 

 

 

18.05.2020 - Velká obhajoba disertační práce Aleše Maršála

Ve středu 27. 05. 2020 se od 17:00 hodin (SELČ) distančně prostřednictvím Microsoft Teams uskuteční velká obhajoba disertační práce. Aleš Maršál bude obhajovat svou práci "Asset prices and macroeconomics: towards a unified macro-finance framework". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni připojit se pomocí tohoto odkazu. Pokud nemáte aplikaci Microsoft Teams, otevírejte prosím odkaz v podporovaném prohlížeči (Edge, Chrome).

 

 

13.05.2020 - Malá obhajoba disertační práce Václava Brože

Ve středu 20. 5. 2020 se od 17:00 hodin (SELČ) distančně prostřednictvím Microsoft Teams uskuteční malá obhajoba disertační práce. Václav Brož bude obhajovat svou práci "Topics in central banking". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni připojit se pomocí tohoto odkazu. Pokud nemáte aplikaci Microsoft Teams, otevírejte prosím odkaz v podporovaném prohlížeči (Edge, Chrome).

 

 

05.05.2020 - Malá obhajoba disertační práce Hany Moravcové

Ve středu 13. 5. 2020 se od 18:30 hodin (SELČ) distančně prostřednictvím Microsoft Teams uskuteční malá obhajoba disertační práce. Hana Moravcová bude obhajovat svou práci "Economic History of Authors' Rights and Creative Industries in Czechoslovakia". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni připojit se pomocí tohoto odkazu. Pokud nemáte aplikaci Microsoft Teams, otevírejte prosím odkaz v podporovaném prohlížeči (Edge, Chrome).

 

03.05.2020 - Velká obhajoba disertační práce Jany Votápkové

Ve středu 13. 05. 2020 se od 17:00 hodin (SELČ) distančně prostřednictvím Microsoft Teams uskuteční velká obhajoba disertační práce. Jana Votápková bude obhajovat svou práci "Essays on health economics and health policy". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni připojit se pomocí tohoto odkazu. Pokud nemáte aplikaci Microsoft Teams, otevírejte prosím odkaz v podporovaném prohlížeči (Edge, Chrome).

 

26.02.2020 - Malá obhajoba disertační práce Tomáše Želinského

Ve středu 11. 3. 2020 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční malá obhajoba disertační práce. Tomáš Želinský bude obhajovat svou práci "Essays on Poverty and the Socio-economic Behaviour of the Poor". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

 

25.02.2020 - Malá obhajoba disertační práce Aleše Maršála

Ve středu 4. 3. 2020 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční malá obhajoba disertační práce. Aleš Maršál bude obhajovat svou práci "Asset prices and macroeconomics: towards a unified macro-finance framework". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

 

20.02.2020 - Malá obhajoba disertační práce Jana Mareše

Ve středu 26. 2. 2020 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční malá obhajoba disertační práce. Jan Mareš bude obhajovat svou práci "Three Essays on Financial Development". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

 

11.02.2020 - Velká obhajoba disertační práce Martina Štěpánka

Ve středu 19. 02. 2020 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční velká obhajoba disertační práce. Martin Štěpánek bude obhajovat svou práci "Essays on labour force and its productivity". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

 

 

23.10.2019 - Velká obhajoba disertační práce Tomáše Adama

Ve středu 6.11. 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční velká obhajoba disertační práce Tomáše Adama "Three essays on applied Bayesian econometrics". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

02.10.2019 - Malá obhajoba disertační práce Martina Štěpánka

Ve středu 16. října 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce Martina Štěpánka "Three Essays on Labour Force and its Productivity". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

25.09.2019 - Velká obhajoba disertační práce Michaly Moravcové

Ve středu 9.10. 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční velká obhajoba disertační práce Michaly Moravcové "Three Essays on Central European Foreign Exchange Markets". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

19.09.2019 - Malá obhajoba disertační práce Jany Votápkové

Ve čtvrtek 3. října 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční malá obhajoba disertační práce Jany Votápkové "Essays on health economics and health policy". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

12.09.2019 - Velká obhajoba disertační práce Jana Hájka

Ve čtvrtek 26.9. 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční velká obhajoba disertační práce Jana Hájka "Essays on Macro Imbalances, Monetary Policy and Exchange Rates". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

22.05.2019 - Velká obhajoba disertační práce Františka Čecha

V úterý 4.6. 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční malá obhajoba disertační práce Františka Čecha "Three Essays on Risk Modelling and Empirical Asset Pricing". Více informací zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

15.05.2019 - Velká obhajoba disertační práce Lukáše Rečky

Ve středu 22. května 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční velká obhajoba disertační práce Lukáše Rečky "Three essays in energy and environmental economics". Více informací najdete zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

09.05.2019 - Malá obhajoba disertační práce Arshada Hayata

Ve středu 15. května 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční malá obhajoba disertační práce Arshada Hayata "Foreign Direct Investment and Economic Growth". Více informací o obhajobě zde.

Všichni jsou srdečně zváni.

15.04.2019 - Malá obhajoba disertační práce Tomáše Adama

V úterý 23. dubna 2019 se od 18:30 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce Tomáše Adama "Four Essays on Applied Bayesian Econometrics".

Všichni jsou srdečně zváni.

27.03.2019 - Malá obhajoba disertační práce Jana Hájka

Ve středu 10. dubna 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční malá obhajoba disertační práce Jana Hájka "Essays on Macro Imbalances, Monetary Policy and Exchange Rates".

Všichni jsou srdečně zváni.

06.03.2019 - Velká obhajoba disertační práce Simony Malované

Ve středu 20.března 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční velká obhajoba disertační práce Simony Malované „Monetary Policy, Macroprudential Policy and Financial Stability in the Post-Crisis Framework“.

Všichni jsou srdečně zváni.

27.02.2019 - Velká obhajoba disertační práce Václava Korbela

Ve středu 13.března 2019 se od 17:10 hodin v místnosti 109 uskuteční velká obhajoba disertační práce Václava Korbela „Three Essays on Unethical Behavior“.

Všichni jsou srdečně zváni.

05.12.2018 - Malá obhajoba disertační práce Simony Malované

Ve středu 19. prosince 2018 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce Simony Malované "Monetary Policy, Macroprudential Policy and Financial Stability in the Post-Crisis Framework".

Všichni jsou srdečně zváni.

26.11.2018 - Malá obhajoba disertační práce Lukáše Rečky

Ve středu 5. prosince 2018 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce Lukáše Rečky "Three essays in energy and environmental economics".

Všichni jsou srdečně zváni.

05.11.2018 - Malá obhajoba disertační práce Michaly Moravcové

Ve středu 14. litopadu 2018 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce Michaly Moravcové "Three Essays on Emerging European Foreign Exchange Markets".

Všichni jsou srdečně zváni.

17.10.2018 - Malá obhajoba disertační práce Václava Korbela

Ve středu 24. října 2018 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce Václava Korbela "Three Essays on Unethical Behavior".

Všichni jsou srdečně zváni.

02.10.2018 - Velká obhajoba disertační práce Diany Žigraiové

Ve středu 10.října 2018 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční velká obhajoba disertační práce Diany Žigraiové „Essays in Empirical Financial Economics“.

Všichni jsou srdečně zváni.

20.09.2018 - Velká obhajoba disertační práce Pavla Rysky

Ve čtvrtek 27. září 2018 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční velká obhajoba disertační práce Pavla Rysky "The Empirics of Deflation and Economic Growth".

Všichni jsou srdečně zváni.

Říjen 2023
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY