Barbora Holková - Novinky

30.06.2023 - Rozšíření akreditace ACCA


ACCA Exemption Accreditation

IES FSV UK prodloužil spolupráci s mezinárodní profesní asociací ACCA (Association of Chartered Certified Accountants - celosvětově uznávanou profesní organizací v oblasti financí a účetnictví s více než 233 000 členy a 536 000 studenty v 179 zemích) a úspěšně obdržel akreditaci na vybrané studijní programy. Zařadil se tak mezi přední české instituce, které úspěšně získaly ACCA akreditaci a otevřely tímto krokem svým studentům dveře pro další příležitosti a rozvoj.
V současné době mohou využít výhod v podobě uznání ACCA zkoušek studenti z následujících akreditovaných studijních oborů: 

 • Bakalářský program Ekonomie a finance

 • BA Economics and Finance (BEF)

 • Magisterský program Ekonomie a finance

 • MA Economics and Finance (MEF)

 • Masters in Finance and Data Analytics (MFDA)

Absolventi těchto programů získávají právo na uznání čtyř ACCA zkoušek: 

 • BT - Business and Technology

 • MA - Management Accounting

 • FA - Financial Accounting

 • FM - Financial Management

Uznání ACCA zkoušky FM - Financial Management je podmíněno úspěšným absolvováním předmětů Corporate Finance (JEM034) a Financial Markets (JEM037).
Akreditace je platná pro absolventy v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2026.

Detailní podmínky a přihlášky najdete zde: https://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/387

 

28.06.2023 - Petr Janský publikoval článek v časopise IMF Economic Review

Náš kolega Petr Janský a Javier Garcia-Bernardo a Thomas Tørsløv publikovali svůj společný výzkum z projektu Corptax v prestižním časopise IMF Economic Review. Článek  Decomposing Multinational Corporations’ Declining Effective Tax Rates je v kompletním znění k dispozici zde

shrnutí pro Twitter: https://twitter.com/petr_jansky/status/1508356538557153280

Anotace  

Vyvíjíme metodiku, pomocí které pozorovaný pokles efektivních daňových sazeb nadnárodních korporací (MNC) rozkládáme na několik složek a kvantifikujeme roli, kterou v tomto poklesu hrají daňové ráje. Tuto metodiku aplikujeme na nejlepší dostupná data o nadnárodních korporacích se sídlem v USA (zdroj: Úřad pro ekonomickou analýzu)  a v EU (zdroj: společnost Orbis) a dospěli jsme ke třem hlavním zjištěním:

Zaprvé odhadujeme, že mezi lety 2005 a 2015 nárůst zisků v daňových rájích přímo vysvětluje pouze 29 %, respektive 1 % ze 7 %, respektive 9 %  objemu poklesu objemu zisků na daních od společností v USA , respektive v EU.  

 pouze 29 % ze 7% objemu poklesu zisku na daních od společností v USA a 1% z 9 % objemu poklesu zisků na daních od společností v EU. 

Zadruhé zjišťujeme, že americké nadnárodní korporace profitovaly především z domácího zdanění, ze snížení daňového základu, které lze z větší části vysvětlit sektorovými změnami, zatímco zákonná sazba zůstala konstantní.

Zatřetí ukazujeme, že MNC v EU měly prospěch především z poklesu domácích zákonných sazeb a pozorujeme podobné vzorce napříč zeměmi EU, hostitelskými zeměmi a odvětvími.

 

23.06.2023 - Estimation of heuristic switching in behavioral macroeconomic models

 

 

Estimation of heuristic switching in behavioral macroeconomic models

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188922002883?via%3Dihub

 

Anotace

This paper addresses the issue of empirical validation of macroeconomic models with behavioral heuristics and a nonlinear switching mechanism. Heuristic switching is an important feature of modeling strategy since it uses simple decision rules of boundedly rational heterogeneous agents. The simulation study shows that the proposed simulated maximum likelihood method well identifies behavioral effects that remain hidden under standard econometric approaches. In the empirical application, we estimate the structural and behavioral parameters of the US economy. We are specifically able to reliably identify the intensity of choice that governs the models’ nonlinear dynamics. Our empirical results thus lay the foundation for studying monetary and fiscal policy in a behavioral macroeconomic framework.

16.06.2023 - Shifting Punishment onto Minorities: Experimental Evidence of Scapegoating

Naši kolegové Michal Bauer a Julie Chytilová publikovali svůj výzkum Shifting Punishment onto Minorities: Experimental Evidence of Scapegoating v impaktovaném časopise The Economic Journal. Jedná se o společnou práci s absolventkou magisterského studia na IES Janou Cahlíkovou, Gerardem Rolandem a absolventem doktorského studia na IES Tomášem Želinským. 

V článku se věnují lidské tendenci "trestat" nevinné lidi (scapegoats, "obětní beránky"), ve chvíli, kdy není možné potrestat skutečného viníka (původce problému) z vlastní skupiny. Pomocí metod experimentální ekonomie ukazují, že tendence trestat nevinné je mnohem větší, pokud se jako obětní beránek naskytne někdo z romské minority. Tento psychologický mechanismus může pomoci vysvětlit rychlé a často nečekané eskalace nesnášenlivosti vůči slabším a nepopulárním menšinám. 

Článek najdete v plném znění zde
Shrnutí výzkumu vyšlo před časem také na portále VoxEU.

https://ies.fsv.cuni.cz/en/news/5102

Blahopřejeme k publikaci! 

06.06.2023 - Hodnocení výuky za letní semestr 2022/23

Už jste ohodnotili výuku za letní semestr? 

Nezapomeňte prosím vyplnit dotazník na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz 

Deadline: 20. června 2023

Ke zkvalitnění kurzů a vaší spokojenosti v budoucnu nejvíce pomůže, když kromě hodnocení na škále nejlepší - nejhorší věnujete pár minut i slovnímu hodnocení konkrétních věcí, které se vám na daném kurzu (ne)líbily nebo uvedete co byste na obsahu či formě kurzu vylepšili.  

Na základě studentského hodnocení výuky jsou pak vedením fakulty oceňovány nejlepší kurzy (tzv. Zlaté kurzy), zároveň u nejhůře hodnocených kurzů hledají posléze vyučující s vedením prostor pro zlepšení na základě konkrétní zpětné vazby. 

Děkujeme!  

Foto: Shutterstock

 

02.06.2023 - Den otevřených dveří (nejen) pro čerstvě přijaté studenty

Srdečně zveme všechny studenty čerstvě přijaté do bakalářského programu Ekonomie a finance, ale i studenty středních škol, kteří o studiu na Institutu ekonomických studií FSV UK teprve uvažují, na letní Den otevřených dveří. 
Uskuteční se v pátek 16. června 2022 od 9:30. 
Datum bylo zvoleno tak, aby čerstvě přijatí uchazeči mohli spojit návštěvu Institutu s prvním termínem zápisu do studia.

Najdete nás v budově IES v Opletalově ulici č. 26.

Oficiální program Dne otevřených dveří pro všechny uchazeče zahájíme v 09:30.

Hlavní program (09:30 - 12:00)

 • Oficiální zahájení a uvítání (doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel institutu)
 • Co vás čeká v bakalářském studijním programu? (doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D., garantka bakalářského programu)
 • Prostor pro vaše individuální dotazy 
 • Stáže, mentoring a kariérní směřování absolventů IES FSV UK (Mgr. Eliška Krohová, kariérní poradkyně)
 • Výuka cizích jazyků (Mgr. Lucie Poslušná, Centrum jazykové přípravy FSV UK)
 • Jak vstoupit pravou nohou do studia? Proč nevynechat seznamovací kurz E-GO? (zástupci studentského spolku E-klub)

Volné prohlídky budovy a možnost zápisu do studia (12:00 - 15:00)

 • prohlédněte si knihovnu, učebny, studijní prostory, informační stolky s letáčky
 • využijte pohodlnou možnost zápisu do studia u studijních referentek přímo na budově (učebna 206)

Detaily ohledně zápisu obdržíte v nejbližších dnech od vaší studijní referentky, následně je zveřejníme také zde. 

Těšíme se na vás! 

01.06.2023 - Senior Researcher at the National Bank of Slovakia

Národná banka Slovenska (NBS) hledá seniorního výzkumníka/ seniorní výzkumnici

Více info najdete v angličtině zde a ve slovenštině zde

Senior Researcher at the National Bank of Slovakia

The National Bank of Slovakia invites applications for a position as Senior Researcher in its Research Department.
The National Bank of Slovakia is Slovakia’s central bank, and part of the European System of Central Banks (ESCB).

The bank’s strategic goal is to establish itself as a highly regarded European central bank with outstanding specialist knowledge in specific areas. As a part of this strategic effort, the Research Department is further improving its academic output, intensifying its international academic and policy cooperation, and strengthening collaboration with other NBS business areas. Economic and financial effects of climate change and policy actions to mitigate it, is a key medium-term priority of the Research Department and we would like to strengthen our in-house capacity in this area. For this new position, we thus particularly welcome applications from applied economists and econometricians working on climate related topics, such as the impact of climate related risks and policies on the financial system and the real economy, including structural changes in industry and energy supply.  

We invite applications from candidates with the following qualifications:

 PhD in economics or in a related field with a significant quantitative component
 Advanced econometric, data analysis or programming skills, and practical experience with common econometric and/or mathematical software (e.g. Stata, R, Python, Matlab or other)
 Deep knowledge of climate-related issues is a strong asset.
 Additional experience in applied economic analysis is welcome but not essential
 Ability to work on projects as part of an international team is an asset
 Excellent command of English; knowledge of Slovak is not a requirement
 EU citizenship is not a requirement

We also value if our employees have:
 Appropriate communication and presentation skills, including towards a non- specialist audience
 An innovative, creative, and proactive approach to solving problems

We offer:
 Excellent opportunities for personal development and networking as part of ESCB structures and through our academic network
 Further training and external engagement opportunities (seminars, conference visits) are funded by the bank
 An informal work environment, involving close contact with the top management and flexible home office arrangements
 Opportunities for beneficial societal impact
 Great quality of life in a mid-sized European city in the centre of Europe, very close to the globally well-connected airport in Vienna
 A competitive salary and a range of attractive benefits The basic pay component of the remuneration is not going to be lower than 2,700 EUR gross monthly. Experienced analysts may, depending on their performance, earn up to 50,000 EUR in gross terms annually including variable pay components. We particularly welcome applications of female candidates.

To apply, please send your CV to kariera@nbs.sk.

01.06.2023 - Přihlaste se do soutěže FINdiplomka 2023

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) vyhlašuje 7. ročník soutěže FINdiplomka 2023.

O co se jedná?

·        Soutěže se mohou zúčastnit studenti, kteří studují v denním nebo distančním studijním programu na některé z vysokých státních a soukromých škol v České republice a budou v tomto akademickém roce obhajovat diplomovou práci v oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví.

·        Každý soutěžící, který splňuje podmínky účasti na projektu FINdiplomka, musí vyplnit přihlášku na https://cafin.cz/prihlaska-findiplomka/ a to v termínu do 30. 9. 2023.

·        Do soutěže budou zařazeny práce, které splní všechny podmínky účasti a byly obhájeny nejpozději do 30. 9. 2023.

·        Soutěžící mohou přihlásit diplomové práce napsané v jazyce českém, slovenském a anglickém.
Následná prezentace bude probíhat pouze v českém nebo slovenském jazyce.

Více informací naleznete ZDE.  

24.05.2023 - Research seminar: Evarist Stoja (University of Bristol Business School)

We would like to invite you to a research seminar by Evarist Stoja, Professor of Finance at the University of Bristol Business School.

Paper: The Taxonomy of Tail Risk

Authors: Evarist Stoja (University of Bristol),  Arnold Polanski (University of East Anglia),  Linh H. Nguyen (University of Nottingham)

Abstract:
We use tail events at different levels of severity to define an asset’s tail risk and decompose the latter into systematic and idiosyncratic components. The systematic component captures an asset’s tendency to experience joint tail losses with the market and generalizes the classic tail dependence coefficient of Sibuya (1960). The idiosyncratic component, on the other hand, consists of two parts: idiosyncratic tail risk that leads to asset-specific tail losses and tail risk cushioning that dampens the tail losses emanating from the market. Tail risk cushioning is a novel concept that arises naturally in our framework, is consistent with the previous two and completes the taxonomy of tail risk. We examine the performance of our tail risk decomposition on a large dataset, confirming some previous results on tail risk and uncovering new theoretical and empirical findings.

The seminar will take place on Tuesday, May 30, in Room 105 since 17:00 

The paper is available here.

 

 

22.05.2023 - 28. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška

Děkan Fakulty Sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje 28. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška: Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. 

Do soutěže se mohou studenti hlásit se svými závěrečnými pracemi na daná témata ve třech kategoriích: bakalářské práce, magisterské práce a rigorózní práce, dizertační práce. 

Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících tematických okruhů:

Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících tematických okruhů:
• ekologie člověka;
• udržitelný rozvoj;
• ekonomika přírodních zdrojů;
• sociální etika a ekonomický systém;
• etika a fungování politického systému;
• sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;
• společenské systémy a diskont budoucnosti;
• mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální vládnutí;
• masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
• edukační systémy s těmito cíli.

Termín odevzdání soutěžních prací: pátek 28. 7. 2023 do 12:00 hodin. (Studenti se do soutěže hlásí sami.)

Podrobné informace o soutěži a přihláška.

 

 

21.05.2023 - Výběrové řízení na tři pracovní pozice do Centra doktorských studií

ORGANIZAČNĚ-SPRÁVNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE PRO CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ

 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na tři pracovní místa organizačně-správních pracovníků / pracovnic pro Centrum doktorských studií Institutu ekonomických studií.

Náplň práce:

 • organizační a administrativní podpora doktorského studia v rámci Centra doktorských studií na Institutu ekonomických studií FSV UK (dále IES)

Požadavky:

 •  magisterské vzdělání odpovídajícího směru
 •  student/ka české formy prezenčního doktorského studia na IES v akademickém roce 2023 / 2024 
 •  znalost anglického a českého jazyka slovem i písmem na velmi dobré úrovni

 Nabízíme:

 • pracovní úvazek ve výši 0,1 (tj. 4 hodiny týdně)
 • předpokládaný nástup 1. 10. 2023
 • finanční podpora nad rámec mzdy formou stipendia cca 12.500 Kč/měsíc
 • pracovní pozici nedoporučujeme zájemcům, kteří mají jiný pracovní úvazek sjednaný na 40 hodin týdně (z důvodu nutné časové flexibility)

 Písemná přihláška musí obsahovat:

 • profesní životopis
 • motivační dopis

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 31. 5. 2023 na emailovou adresu kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to v obou případech s označením „IES CDS“.

V případě dotazů týkajících se pracovní náplně neváhejte kontaktovat paní Renátu Nedomovou na e-mailu: renata.nedomova@fsv.cuni.cz.

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

18.05.2023 - ACCA zve na webinář: Fast track your career in finance

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) pořádá webinář na téma Fast track your career in finance. 
Jde o zajímavou příležitost dozvědět se více informací, tipů a rad týkajících se kariéry v oblasti financí a účetnictví.

Kdy? 24. května 2023 od 12:30

Kde? Odkaz získáte po vyplnění registrace zde.

Více informací o webináři najdete v angličtině zde.

Více o spolupráci IES a ACCA a příležitostech pro naše studenty najdete zde. 

 

15.05.2023 - Kulatý stůl k AI II –⁠ pokračující výzvy

Jak lze využít AI v akademické a vědecké práci? Kde jsou hranice tohoto užití a jak se dá AI v této oblasti dokonce zneužít? 

Akademický senát FSV UK zve studující i vyučující ke druhému kulatému stolu na téma umělé inteligence v akademické a vědecké práci –⁠ pokračující výzvy.

Setkání proběhne 30. května 2023 od 14:00 v Areálu Jinonice (aula C122). 

Hlavními řečníky budou: 

 • prof. Ladislav Krištoufek, prorektor UK pro vědeckou a tvůrčí činnost
 • Lenka Kučerová, prg.ai, manažerka pro rozvoj komunity a partnerství
 • moderátorem akce bude prof. Martin Štoll

11.05.2023 - Vyhlášení 30. ročníku soutěže Mladý ekonom roku 2023

Česká společnost ekonomická uděluje každoročně cenu „Mladý ekonom roku“ ekonomům do 30 let věku, kteří se do soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce. Výběr laureátů se řídí statutem ceny.

Termín pro zasílání prací: 8. říjen 2023

Přihlášku najdete ZDE.

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku včetně k datu podání přihlášky (podmínky se vztahují i na všechny případné spoluautory!). K zasílání soutěžních prací jsou vybízeni nejen členové ČSE. 

Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Odbornou práci (v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a s vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz nejpozději do 8. října 2023 včetně.

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže na valném shromáždění ČSE, které se uskuteční koncem listopadu 2023 v Praze.

Vítěz soutěže Mladý ekonom roku získá na podporu svého dalšího vzdělávání 35 000 Kč, soutěžící na druhém místě 25 000 Kč a bronzový medailista 12 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. „Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci“ může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn. Případné dotazy zasílejte na adresu cse@cse.cz.

Formulář přihlášky spolu se statutem soutěže naleznete také na: https://www.cse.cz/page/mlady-ekonom

Soutěž je podporována Radou vědeckých společností České republiky.

Mediálními partnery soutěže jsou Roklen24.cz a časopis Bankovnictví.

10.05.2023 - Zuzana Havránková se stala členkou Academia Europaea

Naše kolegyně Zuzana Havránková byla zvolena členkou prestižní organizace Academia Europaea.

Academia Europaea byla založena v roce 1988 jako iniciativa Královské společnosti Spojeného království s cílem vytvořit panevropskou akademii zahraničních vědců. Jejím hlavním cílem je podporovat tvorbu politik v Evropě prostřednictvím SAPEA, poradního orgánu Evropské komise. Academia Europaea v současné době sdružuje více než 5000 předních evropských učenců a vědců v širokém spektru vědních disciplín, z toho přes 80 laureátů Nobelovy ceny.

Zvolení předcházelo náročné výběrové řízení na základě nominace, kontroly a potvrzení vynikajících výsledků výzkumné činnosti Zuzany Havránkové v oblasti ekonomie.

Srdečně blahopřejeme! 
 

09.05.2023 - Poslechněte si podcast De Facto s profesorem Evženem Kočendou

Proč je ekonomický a průmyslový rozvoj v Číně problematický?
A proč bychom neměli nakupovat spoustu nadbytečných produktů a podporovat levnou produkci?

Hostem Alice Němcové Tejkalové byl ve fakultním podcastu De Facto náš kolega, profesor Evžen Kočenda.

„Čína deklaruje v různých statistikách svůj postoj k tomu, aby snižovala emise, aby zaváděla zelené technologie. Ale gró průmyslu v Číně je  pořád založené na hodně extenzivním využívání přírodních zdrojů. Ekonomický vývoj a snaha hrát roli ekonomického hegemona v Asii, který se přesouvá i na jiné kontinenty (...) nepředstavuje dobrý výhled do budoucna.(...) Produkovat příliš levně je cesta, která nás vede k drancování zdrojů, k znečišťování ovzduší, znečišťování přírodního okolí. Lidé si zvykli, že všechno je příliš levné, že to slouží jenom nějakou omezenou dobu a že to tak je v pořádku. Já si nemyslím, že je to v pořádku,“ říká v rozhovoru, jehož plné znění si můžete poslechnout na webu FSV UKApple PodcastsGoogle Podcasts nebo v IES playlistu na Spotify

05.05.2023 - Rozhovor s Julií Chytilovou a Michalem Bauerem v magazínu Forum UK

U příležitosti předání Ceny Bedřicha Hrozného vyzpovídala redaktorka magazínu Forum UK Pavla Hubálková naše kolegy Julii Chytilovou a Michala Bauera. Hovořili tentokrát nejen o oceněné studii o odmítání očkování, ale i o jejich dalších dlouholetých výzkumech z oblasti behaviorální ekonomie. Celý rozhovor je k dispozici zde.

Foto: Vladimír Šigut

 

20.04.2023 - Daniel Kolář představil ve Studiu ČT 24 novou studii IDEA analyzující sociální dávky

Výdaje státního rozpočtu na sociální dávky se v letech 2012–2023 průběžně zvyšovaly, a to jak nominálně, tak reálně. Zejména od roku 2020 došlo k rychlému růstu nominálních výdajů v důsledku vysoké inflace a také v souvislosti s pandemií, válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Odpovídalo však zvyšování dávek celkovému ekonomickému vývoji nebo šlo o jen zdánlivé navyšování?

Daniel Kolář představil včera ve Studiu ČT24 výsledky nové odborné analýzy think tanku IDEA při CERGE-EI nazvané (Ne)zvyšování sociálních dávek v letech 2012 - 2023: přehled, na které spolupracoval s naším kolegou Petrem Janským.
Jejich studie sleduje vývoj růstu sociálních dávek v posledních deseti letech v porovnání s vývojem inflace, průměrných mezd a starobních důchodů. Vyplývá z ní mimo jiné následující: 

 • většina sociálních dávek v poměru k průměrné mzdě či průměrnému důchodu v letech 2012–2023 klesala (výjimku představovaly dávky pěstounské péče. U nich došlo v průběhu let dvakrát k navýšení, změna nastala i u příspěvku na mobilitu. Ten za sledované období vzrostl reálně o polovinu.) 
 • klesající reálná hodnota se týká i navyšování životního minima, od nějž se odvíjí nárok na většinu sociálních dávek. Navzdory opakovanému navyšování minima v uplynulých letech je jeho současná reálná hodnota pod reálnou úrovní v roce 2012. V důsledku toho došlo ke snížení nároku na dávky podmíněné životním minimem. 
 • navzdory zvyšování výdajů státního rozpočtu na sociální dávky, objem výdajů na dávky jako podíl na HDP mírně poklesl.

Studie tak může sloužit jako cenný analytický podklad pro otevření diskuze o tom, zda a jak svou funkci dávky v současné podobě plní. 
Záznam celého rozhovoru můžete zhlédnout zde.

  

 

 

12.04.2023 - Zlaté kurzy pro nejlepší vyučující za ZS 2022/2023

V úterý 11. dubna 2023 byly na zasedání Akademického senátu uděleny Zlaté kurzy pro vyučující nejlépe hodnocených kurzů v zimním semestru 2022/2023. Ocenění je spojeno s finanční odměnou.
Blahopřejeme a děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a provedení Zlatých kurzů za ZS 2022/23 na IES:

 • bakalářský kurz JEB005 - Matematika I
  - vyučující: doc. RNDr.Tomáš Bárta, Ph.D.
  - asistentky a asistenti: Mgr. Petr Honzík , Ph.D., Mgr. Michael Zelina, Bc. David Kubíček, Bc. Johana Dvořáková, Bc. Lucie Wintrová, Bc. Tomáš Raunig
 •  magisterský kurz JEM216 - Advanced Macroeconomics

  - vyučující: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., prof. Roman Horváth, Ph.D., Hromádková Eva, Mgr. Ing., Ph.D
  - asistentky a asistenti: Nino Buliskeria, M.A., Mgr. Jan Pintera

 Foto: FSV UK

04.04.2023 - Research seminar: Sebastian K. Rüth (University of Erfurt)

We would like to invite you to a research seminar by Sebastian K. Rüth Professor of International and Monetary Macroeconomics at the University of Erfurt.

Paper: Monetary Policy and Exchange Rate Anomalies in Set-Identified SVARs: Revisited

Authors: Sebastian K. Rüth (University of Erfurt), Wouter Van der Veken (Ghent University)

Abstract: Set-identified vector autoregressions typically document violations of uncovered interest rate parity (forward discount puzzle) and gradual appreciationdepreciation-cycles of exchange rates (delayed overshooting puzzle) following contractionary monetary policy shocks. We revisit both anomalies in a framework similar to Kim et al. (2017, JPE). We complement their identifying restrictions on how monetary policy affects the economy with restrictions on (i) how monetary policy reacts to the economy and (ii) historical monetary policy innovations. In this hybrid identification, no major forward discount premia emerge. Once we additionally impose that monetary policy propagates through domestic financial conditions, exchange rates also overshoot with less delay.

The seminar will take place on Wednesday, April 5, 2023, in Room 314, 12:30 -14:00 

The paper is avalible here

 

03.04.2023 - Petr Janský hostem nedělních Otázek Václava Moravce

Náš kolega a člen NERV Petr Janský byl v neděli hostem Otázek Václava Moravce na ČT24.
Spolu s dalšími hosty - bývalým guvernérem ČNB Miroslavem Singerem a viceprezidentem ČBA Janem Juchelkou hovořili o stavu ekonomiky, inflačních očekáváních, faktorech ovlivňujících kurz koruny, stabilitě bankovního sektoru v kontextu nedávného krachu velkých zahraničních bank a psychologických aspektech těchto událostí, ale také o míře a rychlosti zadlužování státu a opatřeních, která k ozdravení veřejných financí navrhla právě Národní ekonomická rada vlády. 

Petr Janský, který se ve svých výzkumech specializuje na veřejné finance a daňové reformy, zmínil mimo jiné data ukazující, kde jsou největší nerovnosti a chyby v současném daňovém systému a jak by balíček navrhovaných opatření mohl pomoci posílit příjem státu co nejspravedlivějším způsobem.

Celý záznam 2. části nedělních Otázek Václava Moravce můžete zhlédnout zde.

 

 

 

29.03.2023 - Kulatý stůl: Umělá inteligence v akademické práci

Akademický senát FSV UK zve studující i vyučující k online kulatému stolu na téma: Umělá inteligence v akademické práci. Výzvy, meze, hrozby. 

Setkání proběhne online v úterý 4. dubna 2023 od 16:00 na tomto odkaze.

Jak lze využít AI v odborných textech? Kde jsou hranice tohoto užití? Kdy je to citace a kdy už plagiát? Jak může AI pomoci ve výuce?

Jaká je fakultní "policy"? Jaké máme zkušenosti? K čemu může být AI na akademické půdě dobrá?

Pozvání ke kulatému stolu přijali:

 • Ing. Petr Koubský, redaktor Deníku N
 • PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - proděkanka pro studium FSV UK
 • PhDr. Jan Jirků, Ph.D. předseda Disciplinární komise FSV UK
 • moderuje: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., předseda Studijní komise AS FSV UK

27.03.2023 - Uzávěrka přihlášek na magisterský program Ekonomie a finance již 31.3.

Dovolujeme si připomenout, že se blíží uzávěrka přihlášek na navazující magisterský studijní program Ekonomie a finance - 31.3. 2023

Tento program nabízí čtyři užší specializace (z nich si stačí zvolit při zápisu na podzim): 

Otevírá tak možnost věnovat se v detailu a uceleně zvolené oblasti, např. monetární ekonomii a finančním trhům, makroekonomickému modelování, finanční ekonometrii, oceňování aktiv, bankovnictví, podnikové ekonomii a financím, datové analýze podniků a sektorů, veřejným financím, hospodářské politice, ekonomii zdravotnictví, ekonomii trhu práce či rozvojové ekonomii.

 • Přihlášku a podmínky pro přijetí/ upuštění od přijímací zkoušky najdete zde
 • Ukázky přijímacích testů si pro představu můžete stáhnout zde.
 • Záznam webináře s doc. Adamem Geršlem si můžete přehrát zde. 
 • FAQ

 

26.03.2023 - Julie Chytilová a Michal Bauer získali Cenu Bedřicha Hrozného

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin každoročně uděluje rektor či rektorka UK za původní, kvalitní a významný počin pracovníka či týmu působícího na univerzitě. Těší nás, že toto ocenění za rok 2022 získali i Michal Bauer a Julie Chytilová působící na IES FSV UK a CERGE-EI, za publikaci výzkumu o odmítání očkování v časopise Naturena které měli oba zásadní autorský podíl:

"Výzkum týmu Michala Bauera a Julie Chytilové má výrazný přesah do dalších společensko-vědních disciplín a – jak ukazuje jejich oceněná studie publikovaná v časopise Nature – spojuje i často oddělené světy společensko-vědních disciplín a přírodních věd. Publikace českých vědců společensko-vědních disciplín v tomto neprestižnějším víceoborovém časopise téměř neexistují -dle našich informací se jedná o první článek, kde převažující a vedoucí roli hrají autoři z českých výzkumných pracovišť," zdůvodňuje jeden z bodů nominace na cenu ředitel IES, Martin Gregor, a dále vysvětluje význam a přínos oceněného výzkumu: 

"Empirický výzkum, na kterém Michal Bauer a Julie Chytilová pracovali společně se dvěma kolegy a někdejšími studenty, kteří dnes působí na univerzitách v Miláně a v Bonnu, ukázal, že jedním z významných důvodů odmítání očkování je zkreslení představ veřejnosti o názorech lékařů na očkování. Za tímto účelem tým provedl rozsáhlá dotazníková šetření k identifikaci názorů lékařské komunity ohledně očkování proti covidu-19 a k povědomí veřejnosti o těchto názorech lékařů.
První dotazníkové šetření realizované mezi deseti tisíci lékařů v České republice ukázalo, že schváleným vakcínám důvěřovalo 89% lékařů, 90% z nich bylo očkováno a téměř 96% by očkování doporučilo svým zdravým pacientům. 
Druhé šetření mezi 2101 ale odhalilo, že se  lidé domnívají, že pouze 60% lékařů věří vakcínám a pouze 57% lékařů by se nechalo očkovat. Hypotézou výzkumného týmu bylo, že za tímto zkreslením ve vnímání prospěšnosti vakcín je snaha médií o vyvážené informování veřejnosti a zprostředkování protichůdných názorů k mediálně kontroverzním tématům.

Dalším krokem výzkumu byl experiment: náhodně vybrané polovině respondentů druhého šetření byla komunikována informace ohledně skutečného konsenzuálního názoru lékařů. Výzkum ukázal, že tato informace přesvědčila řadu lidí a snížila rozhodnutí se neočkovat během následujících 9 měsíců o celých 20 %. Výzkum tak poukázal na důležitost informování nejenom o názorových nesouladech mezi odborníky, ale zejména i o míře konsensu odborných názorů mezi širokou veřejností. Zárověň přispívá k porozumění, jak informační toky ovlivňují rozhodování veřejnosti v důležitých otázkách, které mají reálné dopady na kvalitu jejich života."

Rozhovor s našimi kolegy o jejich výzkumu a úspěchu přinesl také časopis UK Forum, připomenout si jej můžete zde.

Cena bude předána na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

Srdečně blahopřejeme! 

Foto: Jan Kolský

25.03.2023 - FSV UK Circle: spolek pro zahraniční studenty

Zveme vás k poslechu speciální epizody fakultního podcastu De Facto v angličtině. Klára Hyláková, mluvčí FSV UK, si tentokrát povídala s naší studentkou Vendelou z programu BEF a studentkou Elizabeth z programu PPE, které vedou Circle, spolek pro zahraniční studenty. Cílem tohoto klubu je zapojit zahraniční studenty do aktivit, které naše fakulta nabízí.

„Zahraniční studenti na degree programech mají často pocit, že jsou tak nějak uprostřed - nejste ani český student a nejste ani výměnný student na Erasmu. Nechcete chodit ven každý den jako Erasmus studenti, kteří tady neabsolvují příliš mnoho kurzů. Zároveň čeští studenti to tady znají a to prostředí je pro ně už zavedené a známé. Řada zahraničních studentů skončí tak, že chodí ven jen s lidmi ze své třídy, protože není mnoho jiných možností, jak poznat jiné lidi. To, co zahraničním studentům chybí, nejsou nějaké konkrétní akce, ale jen akce, kde se setkají s jinými lidmi, mimo jejich třídu a mimo jejich studijní program,“ říkají Elizabeth a Vendela ze spolku Circle.

Celý rozhovor (v anglickém jazyce) je k dispozici na SpotifyApple PodcastsGoogle Podcasts a na webu FSV UK. 

24.03.2023 - Cambridge Lectures in Economic History: Writing the History of Changing Times in Changing Times

Zveme všechny zájemce o moderní ruské (a evropské) dějiny na přednášku:

WRITING THE HISTORY OF CHANGING TIMES IN CHANGING TIMES.

Přístup historiků k sovětským/ruským dějinám od Brežněva po Putina

Přednášející: Dr. Jana Howlett z University of Cambridge.

Přednáška je součástí cyklu Cambridge Lectures in Economic History, který na IES FSV UK pravidelně pořádá  Antonie Doležalová.

Kdy? Ve čtvrtek 30. března v 18:30 hod. 
Kde? FSV, budova Hollar (Smetanovo nábřeží 6), místnost 112

Jana Howlett je emeritní docentkou a spolupracovnicí katedry slavistiky a Jesus College na Univerzitě v Cambridge, kde od roku 1976 vyučuje ruské dějiny a kulturu, specializuje se na raně novověké dějiny a kulturu Moskvy a SSSR/Ruska 20. století. Těmto oblastem se věnuje i ve své publikační činnosti. V letech 1991-2005 byla tajemnicí společného rusko-americko-britského projektu na vydání Archivu sovětské komunistické strany a sovětského státu a poradkyní ministra pro archivy Ruské federace.

Foto: Antonie Doležalová

 

21.03.2023 - Zveme na přednášku s prof. Annou Alberini (University of Maryland)

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik ve spolupráci s IES FSV UK a COŽP UK Vás srdečně zve na přednášku prof. Anny Alberini z University of Maryland s názvem „Competing Forces in the German New Car Market: How do they Affect Diesel, PHEV, and BEV sales?" o tom, jaký je vliv politik zaměřených na snížení emisí z dopravy  z osobních automobilů (zákaz nafty, slevy na elektromobily a dotace na budování dobíjecích stanic) na prodeje dieselových automobilů, plug-in hybridů a elektromobilů v Německu.

Datum: 22. března, 2023
Čas: 15:30 – 17:00
Místo: Institut ekonomických studií FSV UK, Opletalova 26, 110 00, Praha 1

Na přednášku je nutné se zaregistrovat zde.
Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce.
Více informací o přednášce i projektu SEEPIA najdete zde.

 

 

20.03.2023 - Esej Petra Janského v magazínu Reportér

"Některé nerovnosti mezi lidmi jsou přirozené a  platí také, že některé z nich mají na společnost pozitivní dopad... existují však i nerovnosti vytvořené státem, které bývají nespravedlivé, zbytečné, neefektivní a představují jeden za zásadních problémů dneška. Takové nerovnosti totiž mohou podrývat důvěru občanů v demokratický systém, "  píše náš kolega Petr Janský ve své eseji pro březnový magazín Reportér, kde rozebírá výzkumy na téma vyvádění zisků nadnárodních korporací do daňových rájů, skrývání majetků českých i zahraničních oligarchů, ale i "drobné" nerovnosti v současném českém daňovém a důchodovém systému a jejich dopady na společnost. Mimo to se v článku dozvíte, jak se Petr Janský k tématům svých výzkumů dostal, zda a jak se jeho názory vyvíjely a kdo mu byl učitelem a vzorem.

Magazín Reportér najdete a kompletní článek si můžete v online podobě zakoupit zde, plné znění článku je také k dispozici na PR (kancelář 507) a na nástěnkách v budově IES. 

Foto: Milan Jaroš

20.03.2023 - Guest lecture 20.4.: Ondřej Chlup (Global Delivery Center & Teradata)

Zveme vás na mimořádnou přednášku v rámci předmětu Strategic Management (JEB112).

Kdy? čtvrtek 20. dubna od 14 hodin 
Kde? místnost č. 314, budova IES (Opletalova 26) 

Hostem bude Ondřej Chlup, současný ředitel GDC (Global Delivery Center) pro oblast EMEA a obchodní partner pro konzultace a řízené služby ve společnosti Teradata, kde strávil podstatnou část své dosavadní kariéry. Na přednášce bude hovořit zejména o svých zkušenostech s řízením GDC EMEA - organizace o 100 zaměstnancích, která podporuje zákazníky zejména v Evropské unii, ale také například na Blízkém východě.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na vaši účast!

 

18.03.2023 - Guest lecture 23.3. s datovým expertem Miroslavem Umlaufem

Zveme vás na mimořádnou přednášku v rámci předmětu Strategic Management (JEB112).

Kdy? čtvrtek 23. března od 14 hodin 

Kde? místnost č. 314, budova IES (Opletalova 26) 

Hostem bude Miroslav Umlauf, ostřílený lídr v oblasti dat a technologií s více než 15 lety zkušeností z celého světa. V průběhu své kariéry se stal expertem v oblasti datové analýzy, správy, soukromí a bezpečnosti a spolupracoval se společnostmi napříč odvětvími - bezpečnost, telekomunikace, zdravotnictví, blockchain, maloobchod a výroba. Mirkovy zkušenosti zahrnují mimo jiné výkonné pozice ve společnostech AVG a AVAST.
Kromě toho, že se rád a s nadšením dělí o své bohaté zkušenosti profesní, přednáší také o dovednostech v oblasti dat, aby lidem pomohl lépe datům porozumět a chránit je. Momentálně spolupracuje se špičkovými univerzitami na projektu vytvoření studijního programu zaměřeného na data, který zajistí, že další generace datových profesionálů bude mít vše potřebné pro to, aby uspěla v tomto neustále se vyvíjejícím prostředí. Cílem Mirka Umlaufa je především umožnit jednotlivcům a organizacím činit informovaná rozhodnutí efektivním využíváním a ochranou jakýchkoli dat. Mirkovy guest lectures v minulosti vedly k úspěšným mentoringům a spolupracem s našimi studenty.

Těšíme se na vaši účast!

 

17.03.2023 - Komentář Petra Janského pro ČT24 a TV Prima k vládním úsporným opatřením

Ministerstvo financí připravilo na základě návrhů Národní ekonomické rady vlády (NERV) a dalších ministerstev sadu opatření, která by měla pomoci ozdravit veřejné finance - jedná se například o zvýšení daně z nemovitosti, snížení či zrušení podpory stavebního spoření, vyšší odvody na sociální pojištění OSVČ, zvýšení spotřebních daní, změny DPH, změnu zdanění hazardu... na některých panuje shoda, o jiných se vedou živé debaty.
Co na to říká náš kolega a člen NERV Petr Janský? "Rád vidím, že naše návrhy jsou pro vládu podnětné ...  největší dopad na veřejné finance ale mají v tuto chvíli úpravy důchodového systému, tam se bavíme o desítkách miliard korun úspor," řekl ve zprávách na ČT 24 (téma začíná v čase 9:00), podrobněji pak o důchodové reformě a plánovaných úsporných opatřeních vlády hovořil s Pavlínou Volfovou a jejími dalšími hosty v pořadu 360° na CNN Prima News. Tento pořad si můžete přehrát zde, rozhovor s Petrem Janským začíná v čase 39:50.  

16.03.2023 - Jsou lidé motivováni k většímu výkonu finančními odměnami? Výzkum týmu z IES na Vox.EU

Ekonomové mají tendenci předpokládat, že finanční odměny motivují lidi k rychlému a udržitelnému zlepšení výkonu.
Mnozí psychologové ale poukazují na to, že opak může být pravdou - peníze jsou pouze vnější motivací, která, pokud není dostatečně silná, může v některých případech i snížit výkon tím, že sníží motivaci vnitřní: vytěsní radost z práce na úkolu, kterou bychom pociťovali, kdybychom jej nedělali pro peníze. Většina modelů dosud používaných v ekonomii ale s možným poklesem motivace a výkonu při příslibu finanční odměny nepočítá.  

Téma zaujalo našeho studenta Petra Čalu, který se svou bakalářskou prací “Do Money Rewards Motivate People? A Meta-Analysis”, kterou vedla Zuzana Havránková, vyhrál cenu Dot Award, určenou pro nejlepší závěrečné práce obhájené na IES.
Společně s dalšími kolegy z IES - prof. Tomášem Havránkem, Jiřím Novákem a s naším absolventem Jindřichem Matouškem se pak tématu věnovali podrobněji:

Zabývali se 44 experimentálními ekonomickými studiemi a testovali vztah mezi slíbenou finanční odměnou a výkonem. Po korekci publikačního zkreslení a rozdílů v experimentálních kontextech jejich analýza naznačuje zanedbatelný vliv finančních pobídek na výkon ve všech kontextech terénních experimentů. Ukazuje se, že pobídky ve formě finančních odměn, například nabízení peněz lidem za to, že se nechají očkovat proti Covid-19, mohou být méně účinné, než se běžně předpokládá.

Své poznatky a podrobnosti z výzkumů shrnuli na podnět prof. Richarda Baldwina v článku How financial incentives affect performance na portále Vox.EU, který uveřejňuje analýzy předních evropských ekonomů.

 

16.03.2023 - 6 nových grantů GA UK pro naše studenty

Naši studenti získali v aktuální výzvě Grantové agentury Univerzity Karlovy příležitost řešit následující problémy:

Magisterský program: 

 • Gömöryová, Katarína: Ženy vo vedúcich pracovných pozíciách a finančná výkonnosť firmy: Metaanalýza 

Doktorský program: 

 • Pavlovová, Anna: Sensitivita cen potravin: Eseje o nabídce a poptávce 
 • Švéda, Josef: Posouzení dopadu dopadu geopolitických rizik na rozvoj zelených financí 
 • Iorngurum, Tersoo David: Metaanalytický přístup ke kalibraci pass-through faktorů relevantních pro měnovou politiku 
 • Petrásek, Lukáš: Dokáže strojové učení vysvětlit vliv nových zpráv na ceny aktiv? 
 • Bortnikova, Kseniya: Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a měnové trhy: meta-analýza empirického vztahu

 Všem úspěšným žadatelům blahopřejeme a přejeme hodně zdaru a nápadů v jejich výzkumu.

 

15.03.2023 - Absolvent Jan Hlavsa: z IES do Londýna a zase zpátky

Studentský spolek E-Klub zve na další zajímavou přednášku,
tentokrát s absolventem bakalářského studia na IES a magisterského studia na London School of Economics, Janem Hlavsou. 

Ten po studiích strávil několik let prací v londýnské City, kde spravoval miliardová portfolia. Po návratu ze Spojeného království založil startup Fondee, investiční platformu s více než 10 000 uživateli fungující nejen u nás v Česku, ale i u našich sousedů na Slovensku a v Polsku.  

Jaké byly jeho zkušenosti se studiem a prací v Londýně? Jak zúročil zkušenosti z IES? Kdy si ujasnil, jaký kariérní směr ho láká?  A jaké to je, založit svůj vlastní startup?  

Přijďte 21. 3. v 18:30 do místnosti č. 206 na Opletalově a dozvíte se odpovědi nejen na tyto otázky. Více info zde.

Těšíme se na vás!

14.03.2023 - Absolventka Anna Umlaufová sdílí své zkušenosti z IES i ČNB ve fakultním podcastu DeFacto

Pozvání do fakultního podcastu De Facto přijala naše absolventka Anna Umlaufová, která v současné době pracuje jako ekonomická analytička v sekci měnové na referátu fiskálních analýz v České národní bance. 

S tiskovou mluvčí FSV UK Klárou Hylákovou si povídaly o tom, co Annu přivedlo na IES, k zajímavým stážím, účasti a vítězství v mezinárodní  týmové soutěži CFA Research Challenge, práci pro studentskou organizaci i Českou národní banku. 

Celý rozhovor si můžete poslechnout  na webuApple PodcastsGoogle Podcasts nebo v playlistu IES na Spotify.

 

12.03.2023 - Ondřej Schneider o pádu amerických bank a provázanosti ruské, čínské a světové ekonomiky

Náš kolega a analytik Světové banky Ondřej Schneider byl hostem Barbory Tachecí v pořadu Osobnost Plus.
Hovořili o příčinách a následcích pádu amerických bank Silicon Valley Bank a Signature Bank a také o tom, jak světová ekonomika zvládá dopady ruské agrese na Ukrajině a o tom, jakým způsobem je ruská, ale i čínská ekonomika v současné době integrována do světového hospodářství a nakolik se daří či může dařit jejich vlivy na naši ekonomiku minimalizovat.  

Celý rozhovor si můžete přehrát zde a najdete jej také v playlistu IES na Spotify

28.02.2023 - Projekt FLASH byl oficiálně zahájen ve Veroně, IES FSV UK reprezentovala Jana Votápková

Projekt FLASH (Flexible Approaches to Support Health through financing), který uspěl ve výzvě Evropské komise Horizon Europe, byl oficiálně zahájen ve dnech 13. a 14. února 2023 ve Veroně. Akci, kde byly formou prezentací představeny všechny partnerské organizace včetně IES FSV UK a jejich role v projektu, pořádala Università degli Studi di Verona, která je hlavním koordinátorem projektu. 

Čtyřletý multidisciplinární projekt FLASH sdružuje šestnáct partnerů z devíti evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Česká republika, Polsko, Litva, Belgie, Holandsko) a klade si za cíl provést důkladnou analýzu mechanismů financování zdravotní péče v Evropě a pomoci evropským tvůrcům politik i poskytovatelům zdravotní péče definovat vhodné modely financování tak, aby systém byl do budoucna udržitelný, stabilní a spravedlivý.

Díky výstupům z tohoto projektu by měly systémy zdravotní péče nejen dokázat snáze reagovat na náhlé změny (jakou bylo například vypuknutí pandemie Covid-19) a zvládnout přerozdělit už tak omezené finanční i lidské zdroje do nejpotřebnějších oblastí, ale i vypořádat se s dlouhodobějšími výzvami jako jsou stárnutí populace i zvyšující se výskyt chronických a dlouhodobých onemocnění.

Projekt je rozdělen na 10 dílčích projektů, z nichž hned dva budou řešeny v České republice za spolupráce dvou institucí - IES FSV UK a Kanceláře zdravotního pojištění. Výzkumný tým tvoří naše kolegyně Jana Votápková a externí spolupracovníci Pavel Hroboň (Advanced Healthcare Management Institute v Praze) a Anne Spranger z TU Berlín. Společně budou vytvářet návrh modelu udržitelného financování zdravotního pojištění v ČR a model vyčíslení cenových rozdílů v přeshraniční zdravotní péči.   

Přejeme mnoho zdaru!

Foto: projekt Flash

 

27.02.2023 - Zaregistrujte se na webinář CFA Programu: ready, steady, win!

CFA Institute srdečně zve na live webinář pro studenty o programu CFA: ready, steady win!

Jste připraveni na úspěšnou kariéru v oblasti financí a investic? Díky programu CFA® se naučíte, jak uplatnit znalosti a dovednosti, které zaměstnavatelé nejvíce oceňují. Připojte se k nám a poslechněte si, jak může program CFA® urychlit vaši globální kariéru v oblasti financí.
Na webináři získáte důležité kariérní informace a přístup k bezplatným zdrojům.

Zaregistrujte se na jeden z termínů (totožného) webináře (o délce 60 minut) níže: 

27.02.2023 - Žádosti o ubytování na Hlávkově koleji na akademický rok 2023/2024

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" poskytne příští akademický rok 2023/2024 částečnou úhradu kolejného na Hlávkově koleji pro studenty v tíživé finanční situaci, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých výsledků.

Kdo si může podat žádost?

 • Doktorský student, mladý vědecký či akademický pracovník, popř. v odůvodněných případech bakalářský nebo magisterský student.
 • Bakalářský nebo magisterský student musí výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení. Podmínkou pro podání žádosti je studijní průměr do 1,5 a zároveň student nesmí mít žádnou zkoušku hodnocenou neprospěl (známka 4)
 • Dosahuje výborných studijních nebo vědeckých výsledků
 • Nemá byt v Praze a není podnikatel
 • Nachází se v tíživé finanční situaci

Co je potřeba?

 1. Vyplnit formulář (ZDE)
 2. Předat formulář k vyjádření školiteli (popř. vedoucímu pracoviště)
 3. Žádost zaslat vedoucí Studijního oddělení FSV UK, Mgr. Kateřině Vovsové, do 11. dubna 2023

 Fotografie: webové stránky www.suz.cvut.cz

25.02.2023 - Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance

Dovolujeme si upozornit, že vyšlo první letošní číslo časopisu Finance a úvěr (01/23). 
Zajímavé články z oboru, které přináší, najdete v plném znění na odkazech níže: 

Redakční radu časopisu tvoří v současné době šéfredaktor Roman Horváth a hlavní redaktoři Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (IES FSV UK), Štefan Lyócsa (SAS a MUNI), Ondřej Schneider (IES, IIF) a Laurent Weill (University of Strasbourg). Kompletní přehled členů redakční rady najdete zde. 

Přejeme příjemné a inspirativní čtení!

Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY