Conference detail

The European Union - decision processes and procdures

Type: internal workshop
Year: 2011
Participant: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Place: Ústav translatologie FF UK v Praze, ČR
Paper: Nejasná zpráva o konci Eurozóny

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY