Conference detail

Europe on the Crossroad: way out of crisis

Type: international conference
Year: 2012
Participant: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Place: Praha
Paper: Potenciál spolupráce v EU: Tržní, rozpočtové a institucionální nástroje podpory růstu a konkurenceschopnosti
Grants: GACR 403/10/1235 (2010-2014) Institutional Responses to Financial Market Failures
Downloadable: Europeoutof crisisMM

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY