Conference detail

International Conference on Robust Statistics 2010

Type: international conference
Year: 2010
Participant: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Place: Prague
Paper: LEAST WEIGHTED SQUARES SENSITIVITY STUDY
Grants: 402/09/0557 Robustifikace vybraných ekonometrických metod, hl. řešitel: Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY