Detail konference

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, listopad 2005

Typ: mezinárodní konference
Rok: 2005
Účastník: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Místo: Bratislava, SR
Příspěvek: příspěvěk k silným a slabým stránkám slovenské rekodifikace insolvenčního práva z pohledu srovnávací ekonomické analýzy práva

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY