Conference detail

Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna

Type: national conference
Year: 2010
Participant: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Place: VSE Praha
Paper: Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti InsZ
Grants: GACR 403/10/1235 (2010-2014) Institutional Responses to Financial Market Failures IES Research Framework Institutional task (2005-2011) Integration of the Czech economy into European union and its development

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY