PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská - Konference

mezinárodní konference

2012 - 2012 International Conference on Information and Knowledge Management

2012 - konference Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU pořádaná Technologickým centrem AV ČR

2011 - Decentralization and Local Autonomy Development .Successful European Models for the Republic of Moldova

2011 - Quality Award Winners Conference

2011 - Россия – СНГ - Восточная Европа: состояние, проблемы, перспективы

2010 - 16th of the ICCI Conference and Exhibition on Energy and Economics

2010 - 8th Eastern European e|Gov Days: Changing Concepts & eGovernment as a Service

2010 - Bioplyn 2010

2010 - Civil Society Dialogue Seminar 2010 EU Trade Policy Making: Perspectives and Priorities

2010 - Conference: Bankructwa i upadłości Doswiadczenia i wnioski z pierwszej dekady XXI wieku

2010 - Právo jako zjednocovatel‘ Európy – veda a prax, panel Insolvenčné právo na Slovensku a jeho perspektívy

2010 - The 6th International Conference on e-Government Proceedings (peer reviewed), Cape Town, South Africa

2009 - 17th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists

2009 - 7th Annual Eastern European e|Gov Days : eGovernment & eBusiness Ecosystem & eJustice Conference

2009 - Posilování konkurenceschopnosti EU - potenciál migrantů na pracovním trhu

2008 - Hodnocení dopadů (Impact Assessment) Evropské komise: status quo

2007 - Mezinárodní Sasakawa konference o lidských právech

národní konference

2012 - Exportní konference

2012 - Konference ekonomických radů – blok Konkurenceschopnost, věda, výzkum, investice

2012 - Nekonvenční rozvoje zemního plynu v zemích SVE

2011 - X. Fórum Zlaté koruny

2010 - Insolvence – nové způsoby řešení v době krize

2009 - Řízení podniku v době krize

2006 - TEPKO 2006 - III. PODZIMNÍ SETKÁNÍ TEPLÁRENSKÉ OBCE

mezinárodní workshop

2012 - Česko-rumunské investiční a obchodní fórum

2011 - eDemocracy Day

2007 - CZ-AT Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems

národní workshop

2012 - Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

2011 - ÚKLID STOLETÍ aneb Co dál s ekologickou zakázkou? - veřejná debata Respekt Institutu

2010 - Nástroje podpory exportu a konkurenceschopnost

2009 - Umění, kultura a kreativní ekonomika aneb Jak posílit roli umění a kultury v rámci české politiky?

interní workshop

2012 - Budoucnost kohezní politiky a mezinárodní konkurenceschopnost ČR (workshop NERV)Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY