doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D. - Conferences

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY