Detail grantu

402/05/2123 (2005-2007) Efektivnost na finančních trzích a nová basilejská dohoda (NBCA)

Řešitel: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
PhDr. Pavel Körner Ph.D.
Mgr. Magda Pečená Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Popis: Hlavním cílem výzkumu byla analýza efektivnosti široce pojatých finančních trhů v jejich institucionálním rámci. Analýza byla zaměřena na komplex tří překrývajících se oblastí – finančních trhů v užším slova smyslu, bank a relevantní corporate governance. Náš jednotící metodologický postup je teorie informací ve stochastickém prostředí smluvních transakcí („přístup ekonomie a právo“). V oblasti finančních trhů jsme se primárně zaměříli na informační efektivnost a řízení rizika. V oblasti bankovnictví jsme se soustředili na měření rizika a efektivnosti, zejména potom na dopad Nové basilejské dohody (NBCA/Basel II). Část týkající se corporate governance se zabývala optimálním mechanismem vynutitelnosti kontraktů, dohledem a regulací finančních trhů v širší evropské perspektivě. Projekt se detailněji zaměřil na optimální procedury úpadkového (bankrotového) práva ve vztahu k finančním trhům a bankovnictví. Výsledky projektu byly prezentovány na vědeckých konferencích a workshopech, dále publikovány v renomovaných časopisech a v knize shrnující výsledky projektu. Na výzkumném záměru se významně podíleli doktorandi IES FSV UK.
Akademické fórum mezinárodní organizace INSOL Europe, sdružující evropské teoretiky v oblasti insolvenčního práva, ocenilo druhou cenou knihu Tomáše Richtera "Insolvenční právo", vydanou v Praze v roce 2008 v nakladatelství ASPI. Ceny Akademického fóra INSOL Europe (Edwin Coe Prizes for Outstanding Legal Scholarship) byly letos uděleny poprvé, a to za výjimečné počiny v oblasti teorie insolvenčního práva. První cenou bylo oceněno druhé vydání knihy Philipa Wooda "Principles of International Insolvency", vydané v Londýně v roce 2007 v nakladatelství Sweet & Maxwell.

Spoluřešitel grantu a ekonom České národní banky Petr Jakubík se stal za rok 2008 vítězem mezinárodní soutěže o prestižní cenu Institutu
finanční stability, který je součástí Banky pro mezinárodní platby v Basileji. Toto ocenění je pravidelně od roku 2002 udělováno každé dva
roky autorům nejlepší práce na téma související s finanční regulací a dohledem. O vítězi rozhoduje porota složená z guvernérů a jiných významných bankéřů z celého světa. K oficiálnímu vyhlášení a předání této ceny došlo 24. září 2008 v rámci mezinárodní konference šéfů bankovního dohledu konané v Bruselu.
Spolupráce: Aleš Čapek (konzultant grantu z ČNB) v prvnim roce grantu, prof. Oldřich Dědek ve druhém a třetím roce grantu.
V roce 2007 v souladu se schválením GAČR namísto mgr.Soni Benecké působí v grantu PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
Práce v rámci grantu: Viz seminar http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=sylab&action=sylab&id_sylab=133&lng=cs_CZ
WWW odkaz: http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=sylab&action=sylab&id_sylab=133&lng=c...
Finance: GAČR - Czech Science Foundation
Grant byl vyhodnocen jako nejlepší produkt subkomise GAČR pro ekonomické vědy POK 402 za rok 2007
Konec: 31.12.2007
Publikace:

A Comparison of Market Effectivness of Stock Markets in Central Europe and USA

An Alternative Approach to an Analysis of the Czech Banks' Financial Statements

Analysis of the Budgetary Costs of the Supporting and Guarantee Agricultural and Forestry Fund

Credit Risk in the Czech Economy

Česká úvěrová podpora zemědělství: analýza prvních deseti let

Implications of the New Basel Capital Accord for European Banks

Informační efektivnost burzovních trhů ve střední Evropě

Informační efektivnost burzovních trhů ve střední Evropě

Informační efektivnost burzovních trhů ve střední Evropě

Informační efektivnost středoevropských kapitálových trhů

Information Efficiency in Central European Equity Markets

Insolvenční právo

Macroeconomic Environment and Credit Risk

Mejstrik M.,K.:Corporate Governance, Ownership Concentration and FDI in CR. In:Corporate Restructuring and Governance in transition Countries (ed.B.Dallago,I.Iwasaki),Palgrave

Nové metody výpočtu kapitálové přiměřenosti a jejich validace

Nové normy v oblasti kapitálové přiměřenosti

Regulation of Bank Capital and Behavior of Banks: Assessing the US and the EU-15 Region Banks in the 2000-2005 Period

Reorganizace podle insolvenčního zákona - 1. a 2. část

Teorie a praxe státních úvìrových podpor

The banking stability in the Czech Republic based on discriminant and cluster analyses

The Comparison of Credit Subsidies and Guarantees in Transition and Post-Transition Economies

The Slovak Insolvency Law Reform 2005

Určující znaky rozhodování v korporátním finančnictví: poznatky z průzkumu v českých podnicích

Základní principy bankovnictví

Konference:

22nd European Conference on Operational Research EURO XXII

22nd European Conference on Operational Research EURO XXII

4. bienální konference České společnosti ekonomické

5th International Conference on Accounting & Finance in Transition European & Asian Experience and Public Policy Considerations

93rd Seminar of the European Association of Agricultural Economists

ELBF workshop (Operational risk)

European Corporate Finance Summit

Future of Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic

Managing Economic Transition (MET) – 17th international Workshop of MET academic network

Mezinarodní bankovní workshop, Nový Zéland

PricewaterhouseCoopers Insurance workshop

Přijetí nového insolvenčního zákona: konec jedné a začátek další cesty

Teoretické aspekty prierezových ekonomík III

The Annual Conference of the Czech Economic Society

Veda, Vyskum, Innovácie

Veda, Vyskum, Innovácie

Veda, Vyskum, Innovácie (M. Hrdy)

Ke stažení: Dílčí zpráva grantu za rok 2005
Dilci zprava grantu za rok 2006
foto10_kulaty_stul
foto1_kulaty_stul
foto2_kulaty_stul
foto3_kulaty_stul
foto4_kulaty_stul
foto5_kulaty_stul
foto6_kulaty_stul
foto7_kulaty_stul
foto8_kulaty_stul
foto9_kulaty_stul
Podklady ke kulatemu stolu k upadkovemu pravu 24-1-2005
Slovenske zakony k upadku
Zadani grantu
Zaverecna zprava grantu za leta 2005-7

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY