Detail grantu

402/03/0107 (2002-2004) Český daňový systém a jeho distribuční efekty - podrobná empirická analýza

Řešitel: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Spolupracovníci: PhDr. Gabriela Hrubá
Popis: Cílem projektu je detailní analýza rozložení daňového břemene na české domácnosti. Prvním cílem je tak stanovit stupeň progresivnosti (či regresivnosti) jednotlivých daňových titulů, především pak spotřební daně, daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob. Na tuto analýzu budou použity podrobné statistiky rodinných účtů, případně doplněné údaji z Mikrocensu. Druhým krokem je analýza relativního rozdělení zvýšeného daňového břemene, které bude analyzováno pomocí statistik k 1. červenci 1999, kdy došlo k změně sazby spotřební daně z pohonných hmot. Cílem této dynamické analýzy je rozlišení daňového břemene mezi spotřebitele a prodejce pohonných hmot. Dalším cílem projektu je zkoumání distribučníchj efektů daně z příjmu fyzických osob a také systému daňových úlev, uplatňovaných v ČR. Posledním krokem projektu je analýza alternativních daňových systémů (lineární daňový systém u daně z příjmu fyzických osob, sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty, změny daně z kapitálových příjmů), kde bude cílem simulace distribučních dopadů těchto alternativních systémů na české domácnosti.
Spolupráce: Tomáš Jelínek, Petra Štěpánková, Gabriela Hrubá
Práce v rámci grantu: Tax incidence
Progresivnost ceskeho danoveho systemu
Distribucni dopady sjednoceni sazeb DPH
WWW odkaz:
Finance: Czech Science Foundation (GA ČR)
Konec: 12/2004
Publikace:

Distributive Impact of Czech Social Security and Tax Systems: Dynamics in Early 2000’s

Distributive Impact of Czech Social Systems

Public Budgets: Persistent Deficits and Powerful Poverty Trap

Vliv sociálního a daňového systému na přerozdělování příjmů v České republice – dynamika na přelomu století

Who Pays Taxes and Who Gets Benefits in the Czech Republic

Zdanění práce a kapitálu – Teorie a aplikace na českou ekonomiku

Konference:
Ke stažení: Final report
Further paper
WP67_2005
WP68_2005

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance