Grant detail

NERV - National Economic Council of the Czech government 2009 - support activities and results

Principal investigator: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Collaborators: Ing. Vladimír Dlouhý CSc.
PhDr. Tomáš Sedláček Ph.D.
Ing. Miroslav Zámečník
Description: Short term objectives:
Anti-crisis stimulus package
Support of Czech presidency of EU in 1H2009

Medium and Long Term Goals :
Final NERV Report with medium-term and long-term measures

Support studies contributed also by students of Institute of Economc Studies and VŠE.

Final product
Framework of CR strategy of Competitiveness
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf
Participation: NERV - pracoval jako tým. Další členové NERVu: Pavel Kohout, Jiří Rusnok, Jiří Schwarz (VŠE), Jiří Weigl, Jiří Kunert (do března 2009), Martin Jahn (do března 2009), Petr Zahradník (ČSp - od dubna 2009).

Spolupracující studenti IES a VŠE:
IES: Martin Pospíšil, Stella Rubínová, J.Baxa, V.Bartoš,L.Cingl, P.Černý, J.Kukačka, E.Brabcová, M.Paulus , L.Toth, Tošovský, Palguta, L.Švejdová, M.Bendová, R.Zelenka, J.Hlaváč, J.Harrer, G.Kazaziová,M.Bajgar, VŠE: Aleš Rod

Poděkování patří velvyslanci Finska v ČR panu Hannu Kyrolainenovi, pracovníkům českého zastupitelského úřadu v Helsinkách a paní Christině Lehtinen z MZV Finské republiky za poskytnutí cenných podkladů a součinnosti při jednání s finskými ekonomy.

Dále pak poděkování patří Ondřejovi Schneiderovi za jeho připomínky k závěrečné zprávě.
Work in grant: Práce v týmu NERV: Příprava protikrizových opatření, dopadové studie, diskuse s finskými ekonomy a zpráva o finských zkušenostech z hospodářské politiky, závěrečná zpráva NERVu.
vyvrcholeni 2011 Ramec strategie konkurenceschopnosti
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf
Web link: www.vlada.cz
Finance: samofinancováno autory a spoluautory, vybrané studentské práce spolufinancovány českou vládou.
Tým NERVu ustanoven 8.ledna 2009 jako poradní orgán vlády - více odkaz
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/narodni-ekonomicka-rada-vlady-51371
End date: 2013
Publications:

From Helsinki with Love

Conferences:
Downloadable: 110414 Final Presentation NERV
Czech stimulus package of government in Czech
Final NERV report
Fiscal Stabilization Cases
Presentation - final NERV Report
Public procurement
Rubinova - Labor Market in Hungary and Finland
Stimulus package of Czech government in English

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY