Detail grantu

GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů

Řešitel: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
doc. Petr Janský Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
PhDr. Jakub Seidler Ph.D.
PhDr. Goran Serdarević M.A.
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Popis: Klíčová slova: finanční stabilita, bankroty, corporate governance, risk management, globální krize

Probíhající globální finanční krize zasáhla regulaci rady odvětví finančního sektoru jako jsou bankovnictví, řízení rizik, úpadkové procedury a správa obchodních společností. Tento projekt se soustředí na analýzu rizika bankovního sektoru a finančních trhu, jakož i na potenciální institucionální reakce na tuto krizi. Výstupem projektu budou nejen nové teoretické výsledky, ale také původní empirické výstupy založené na datech za období od prvních příznaků krize až do doby očekávaného konce krize. Projekt dále přispěje k formulaci praktických doporučení týkajících se optimálního designu institucionálních a regulatorních změn ve finančním sektoru.

Výsledky grantu jsou pravidelně diskutovány v rámci speciálního semináře ELBF - Economics and Law in Banking and Finance (http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/ELBF).
Spolupráce: Ing. Jan Černohorský, Ph.D. (University of Pardubice, Czech Republic), Ing. Pavel Finger, MBA (CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., Czech Republic), Bc. Pavel Andrle (ICC Czech Republic)
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/ELBF
Finance: Grantová agentura ČR (GAČR)
Konec: 31.12.2014
Publikace:

Overview of Operational Risk Management Methods

VaR Forecasting in Times of Increased Volatility

2008 MALİ KRİZİNDEN ÇIKARILACAK TEMEL EKONOMİ POLİTİKASI DERSLERİ

A LITERATURE REVIEW OF REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA):THEORETICAL BACKGROUND AND IMPLEMENTATION

Adverse Feedback Loop in the Bank-Based Financial Systems

Aid and Foreign Direct Investment: Substitutes, Complements or Neither?

Allocating Decision-Making Powers among Creditor Classes: The Ups and Downs of Battling Claims' Heterogeneity in Czech Corporate Insolvency Law

Alternative Methods to Operational Risk Management

An Alternative Approach (using the VBA Programme) to Collateralized Debt Obligations´ Valuation

Analýza řízení rizik sektoru stavebních spořitelen v České republice

Aplikace modelu podpory rozhodování (DSM) o českém exportu

Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The case of Russia

Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The Case of Russia

Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The Case of Russia

BANKOVNICTVÍ V TEORII A PRAXI

Bankruptcy Triggering Asset Value -- Continuous Time Finance Approach

Bankruptcy Triggering Asset Value- Continuous Time Finance Approach

CIA, transparentní lobbing a další nástroje prevence korupce nejen v legislativě

CIA, zIndex a další nástroje prevence korupce (nejen) v legislativě

Collateralized debt obligations and credit risk management

Commencement of Insolvency Proceedings

Comparing American and European Regulation of Over-the-Counter Derivative Securities.

Conservative Stress Testing: The Role of Regular Verification

Consumer Demand System Estimation and Value Added Tax Reforms in the Czech Republic

Cost of Czech Photovoltaic Subsidies: Price-based Evaluation

Credit Growth and Countercyclical Capital Buffers: Empirical Evidence from Central and Eastern European Countries

Credit Guarantees and Subsidies when Lender has a Market Power

Credit Rationing and Public Support of Commercial Credit

Credit Support for Export: Econometric Evidence from the Czech Republic

Credit Support for Export: Evidence from the Czech Republic

Credit Support for Export: Evidence from the Czech Republic

Debt Contracts and Stochastic Default Barrier

Determinants of Financial Performance of Microfinance Institutions in Central Asia

Determinants of Profitability of Polish Rural Micro-enterprises at the Time of EU Accession

Dopady změn parametrů pojištění vkladů v roce 2008

Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank

Evropské systémy pojištění vkladů: důsledky změn z roku 2008

Exit Strategies from The Global Crisis

Financial management of weather risk: application to energy markets

Fiscal Councils and Economic Volatility

Global Financial Crisis and the Puzzling Exchange Rate Path in CEE Countries

Household Balance Sheets and Economic Crisis

Household balance sheets and economic crisis

Household Financial Distress and Economic Policy Implications

Household Response to the Economic Crisis: Micro-simulation for the Czech Economy

Households’ response to economic crisis

How Important Is the Adverse Feedback Loop for the Banking Sector?

How to Improve the Quality of Stress Tests through Backtesting

Chybějící článek řetězu: podpora neformální restrukturalizace v českém insolvenčním právu

Chybějící článek řetězu: podpora neformální restrukturalizace v českém insolvenčním právu - Příloha

Identifying corruption in legislation using risk analysis methods

Impact of Changes in Excise Duties on Households in the Czech Republic

Insolvenční zákon, verze 2.0

Instituce

International profit shifting out of developing countries and the role of tax havens

Jak zlepšit kvalitu hodnocení dopadů regulace (RIA)

Janda and Zetek: The Impact of Public Spending on the Financial Performance of Microfinance Institutions

Janda K. and Zetek P. Macroeconomic Factors Influencing Interest Rates of Microfinance Institutions in Latin America and the Caribbean

Janda, Karel; Mikolasek, Jakub and Netuka, Martin. "The Role of Consumption Taxes in the Financial and Other Inuences of Current Crisis | Microeconomic and Econometric Approach to Estimation of Demand Changes." (In Czech.) ("Uloha spotrebnich dani pri ovl

Janda, Karel; Mikolasek, Jakub and Netuka, Martin. "The Role of Consumption Taxes in the Financial and Other Inuences of Current Crisis | Microeconomic and Econometric Approach to Estimation of Demand Changes." (In Czech.) ("Uloha spotrebnich dani pri ovl

Key Operational Risk Management Techniques

KOHO CHLÉB JÍŠ, TOHO PÍSEŇ ZPÍVEJ: KONFLIKTY VZNIKAJÍCÍ PŘI PROPOJENÍ PRÁVNÍ PRAXE S PRÁVNÍ TEORIÍ

KOMPLEXNÍ POHLED DO SVĚTA FINANCÍ A BANKOVNICTVÍ Z DÍLNY PROF. STANISLAVA POLOUČKA (Recenze knihy)

Konkurenceschopnost, instituce a veřejné zakázky

Liquidity Market Support during the Global Crisis

Liquidity risk and bank runs models

Liquidity risk management in Central Europe during the global crisis

Matematické modely chování oligopolů

Mean-Variance & Mean-VaR Portfolio Selection: A Simulation Based Comparison in the Czech Crisis Environment

Measuring transparency in public spending: Case of Czech Public e-Procurement Information System

Mejstřík M., 2011, Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu, Praha

Model reálné opce: vývoj a aplikace

Modeling Long-Term Electricity Contracts at EEX

MODELING LONG-TERM ELECTRICITY CONTRACTS AT EEX

Modeling Prices of Electricity Futures at EEX

Modelling Long-Term Electricity Contracts at EEX

Models of dividend distribution and taxation

Nástroje e-Státu jako hlídací psi demokracie: příklad elektronického systému veřejných zakázek v ČR

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru

Návrhy daňových změn: kolik přidají veřejným rozpočtům?

Nesplněný příslib funkční úpravy nesplněných smluv v insolvenci

Občanský zákoník III (Věcná práva § 976-1474)

Open data in Czech and EU Insolvency Registers

Operational Risk - Scenario Analysis

Operational Risk – Scenario Analysis

Operational Risk And Economic Capital Modeling

Opportunities and Threats in Microfinance Risk Management

Performance of Microfinance Investment Vehicles

Perspectives on A New Global Financial Platform

Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika

Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika – případová studie

Political Legislation Cycle in the Czech Republic

Political Pressure on the National Bank of Slovakia

Procyclicality in Basel II and Basel III in Central Europe

Profitability of Microfinance Institutions in Selected Asian Countries

Public eProcurement case study: Czech Public eProcurement Information System

Public finance support for the Czech international trade: theoretical and econometrical model

Public open data against crisis? Case of Czech and EU Insolvency Registers

Public Policies on Biofuels in the Context of Energy Security

Reforming International Trade in Visegrad Countries

Relationship Lending in Emerging Markets: The Case of the Czech Republic

Relationship Lending, Firms’ Behaviour and Credit Risk: Evidence from the Czech Republic

Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti insolvenčního zákona - základní empirická pozorování - DATA SET

Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti insolvenčního zákona – základní empirická pozorování

Reorganizace povolené v třetím roce účinnosti InsZ: základní empirická pozorování a náčrt trendů

Reorganizace povolené v třetím roce účinnosti InsZ: základní empirická pozorování a náčrt trendů

Reorganizing Czech Businesses: A Bankruptcy Law Reform under a Recession Stress-Test

Reorganizing Czech Businesses: A Bankruptcy Law Reform under a Recession Stress-Test

Sovereign Credit Risk Measures

Sovereign risk – how can we measure it?

Stress testing: conservative calibration and regular verification

Success in Economic Transformation ofthe Czech Beer Industry and Its Social Costs and Benefits

Suitability of Microfinance as an Investment Option

Suitability of Microfinance as an Investment Option

Suverénní fondy

The (non)sense of hedge funds´ regulation in the light of a MAC questions regulatory concept

THE (NON)SENSE OF PRIVATE EQUITY REGULATION?

The Dark Side of Collateralized Debt Obligation´s Valuation during The 2008/2009 Financial Crisis

The Discriminate Analysis and relevant model for mapping Export Potential

The Efficiency of EU Merger Control during the Period from 1990-2008

The Financial Secrecy Index: Sheding New Light on The Geography of Secrecy

The future regulatory challenges of liquidity risk management

The Global Crisis: A Hard Lesson for Theory and Praxis

The Challenges of Basel III for the Czech Banking Sector

The Impact of the Global Crisis in Central European Countries and Lessons for and from New Zealand

The JT Index as An Indicator of Financial Stability of Corporate Sector

The Key Challenges of The New Bank Regulations

The Merton Approach to Estimating Loss Given Default: Application to the Czech Republic

The pending global crisis: a dark future ahead of us?

The Role of Consumption Taxes in the Financial and Other Influences of Current Crisis - Microeconomic and Econometric Approach to Estimation of Demand Changes

The Theoretical Background of Operational Risk Management

THEORETICAL BACKGROUND FOR COMPETITIVE MERGER

Theoretical Background of Dividend Taxation

Treatment of Contracts in Insolvency

Tunneling: the effect - and the cause - of bad corporate law

Úvod k rámci strategie konkurenceschopnosti

Úvodní slovo již emeritního ředitele Institutu ekonomických studií, In Soudobá ekonomie očima tří generací

Value Creation of European Bank Mergers and Acquisitions in the 1998 – 2007 Period

Verification and contesting of creditors’ claims: Constitutional limits in the Czech Insolvency Code (in Re Bohemia Crystalex)

Verification and contesting of creditors’ claims: Constitutional limits in the Czech Insolvency Code (in Re Bohemia Crystalex)

Vliv Basel III na zápůjční sazby bank v EU

We (don't) know who you are: "known creditors" under Article 40 of the European Insolvency Regulation (Sahin v. QSN24h)

World Academy of Science, Engineering and Technology,

Yield Curve Dynamics: Regional Common Factor Model

Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní otázky a obecná úprava

Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – zástavní právo

Základy financí

Zkvalitňování charakteristik podnikání

Konference:

Guest lecture at Massey University in Palmerston North, New Zealand

13th International Conference on Finance and Banking (Basel III in Czech Republic), Czech Republic

13th International Conference on Finance and Banking (CEE lessons for New Zealand), Czech Republic

13th International Conference on Finance and Banking (Procyclicality in CEE), Czech Republic

16th of the ICCI Conference and Exhibition on Energy and Economics

2012 International Conference on Information and Knowledge Management

6. bienální konference České Společnosti Ekonomické

8th Eastern European e|Gov Days: Changing Concepts & eGovernment as a Service

8th Eastern European e|Gov Days: Changing Concepts & eGovernment as a Service

Academy of World Finance, Banking, Management and Information Technology, South Africa

Brzdí úsporná rozpočtová politika hospodářský růst?

Česko-rumunské investiční a obchodní fórum

Changing Perspective of Management: Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas (Global crisis), Nepal

Changing Perspective of Management: Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas (Liquidity risk in CEE), Nepal

Civil Society Dialogue Seminar 2010 EU Trade Policy Making: Perspectives and Priorities

Conference: Bankructwa i upadłości Doswiadczenia i wnioski z pierwszej dekady XXI wieku

Cooperation between members of judiciary and other actors dealing with cross-border insolvency proceedings

Cross-border crisis management in the banking sector

Decentralization and Local Autonomy Development .Successful European Models for the Republic of Moldova

eDemocracy Day

EEN EC Přístup k financím

Eurobanking 2012, Slovenia

EuroBanking 2015

Eurobanking Conference 2011

EuroChambers EP conference, "Lightening the Load for a new EU Better Law-making agreement"

Eurozona

EVROPAEVM 2014, Bankers, Investors,Economists and Ministers:In search of moral sentiments?

Exportní konference

Finanční ekonomie v jedné lekci

Financování exportu a státní podpora

Financování exportu: český podíl a český zájem 2013

Frontier Economics workshop

GCR Conference - The New Regime for Horizontal Co-operation Agreements

Global Mindset Development in Leadership and Management Conference, Los Angeles 2012

Guest lecture at Auckland University of Technology, New Zealand

Guest lecture at Auckland University of Technology, New Zealand

Guest lecture at Massey University in Albany, New Zealand

Guest lecture at Massey University in Albany, New Zealand

Guest lecture at Massey University in Palmerston North, New Zealand

Guest lecture at The Economic Development Agencies NZ in Wellington, New Zealand

Guest lecture at The Reserve Bank of New Zealand in Wellington, New Zealand

Guest lecture at University of Auckland, New Zealand

Guest lecture at University of Otago in Dunedin, New Zealand

ICBEFSM 2014 : XII International Conference on Business, Economics, and Financial Sciences, Management

ICC making sense of Global Economy:How to strengthen competitiveness and growth, Helsinki

IJAS conference at Harvard University (Global crisis), USA

IJAS conference at Harvard University (Perspectives of regulation), USA

Inovace 2013

Insol-Europe Academic Forum Annual Conference

Insolvence 2013 - konec jedné etapy, začátek další?

Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům

Insolvence – nové způsoby řešení v době krize

International Conference on Business and Economic Sciences (Dividend taxation), Dubai

International Conference on Business and Economic Sciences (Liquidity risk), Dubai

International Conference on Business and Economic Sciences (Sovereign risk), Dubai

International Conference on Business and Economy

International Conference on Business, Economics and Tourism Management (CBETM 2010), Singapur

International Conference on Business, Economics, Financial Sciences and Management, Toronto, Kanada

International Conference on Economics, Business Management and Marketing (Basel III), Francie

International Conference on Economics, Business Management and Marketing (Exit Strategies), Francie

International Conference on Economics, Business Management and Marketing (Scenario Analysis), Francie

International Conference on Information and Finance (ICIF 2012), Thailand

International Conference on Mathematics and Mathematical Sciences, Indonesia

Je nový svět možný?

Konference ekonomických radů – blok Konkurenceschopnost, věda, výzkum, investice

konference Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU pořádaná Technologickým centrem AV ČR

Krize jako příležitost

Mezinárodní konference Evropa na křižovatce: cesta z krize

Národní konvent -Evropské vize ČR

Nástroje podpory exportu a konkurenceschopnost

Navigátor bezpečného úvěru 2011

Navigátor bezpečného úvěru 2012

Německo a Česká republika:Konkurenceschopnost obou silne exportne orientovaných zemí v mezinárodní souteži

Prague European Energy Forum 2015

Právo jako zjednocovatel‘ Európy – veda a prax, panel Insolvenčné právo na Slovensku a jeho perspektívy

Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Quality Award Winners Conference

RENEWING EUROATLANTIC ECONOMIC TIES: TOWARDS THE TRANSATLANTIC TRADE 2013

Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna

Risks and possibilities of the Banking union formation in the existing global economic climate, CCB workshop

Rozvoj a inovace finančních produktů - Úvěrový trh a platební služby, Praha

Silk Road Forum YiWu 2015

The 1st International Conference on Social Science and Humanity (ICSSH), Tbilisi, Gruzie

The 2010 International Conference on Education and Management Technology, Egypt

The 2nd EuRun-Bis Forum 2015

The 6th International Conference on e-Government Proceedings (peer reviewed), Cape Town, South Africa

The Future of the European Insolvency Law - Reforming the European Insolvency Regulation

The reform of international insolvency rules at European and national level

The World Congress of the Bachelier Finance Society, Australia

Transparentní lobbying: jak jej docílit?

ÚKLID STOLETÍ aneb Co dál s ekologickou zakázkou? - veřejná debata Respekt Institutu

Visegrad group member states conference on economic reforms 2013

Výroční konference Akademického fóra INSOL EUROPE

X. Fórum Zlaté koruny

XXIV.Economic Forum Krynica

Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku ve srovnávací perspektivě

Ke stažení: GACR Prof. Mejstrik -Hodnotici zprava 2015
GACR Prof. Mejstrik dilci zprava 2010
GACR Prof. Mejstrik dilci zprava 2011
GACR Prof. Mejstrik dilci zprava 2012
GACR Prof. Mejstrik dilci zprava 2013
GACR Prof. Mejstrik Final Report 2014

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY