Detail grantu

Rozvoj kompozitních indexů a komparativních statistik pro analýzu efektivity veřejných institucí a jejich výdajů

Řešitel: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Spolupracovníci: doc. Petr Janský Ph.D.
PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Popis: Tento projekt je zaměřen na vývoj nástrojů k analýze efektivity vybraných segmentů veřejných výdajů. V první části projektu budeme zkoumat veřejné zakázky, které tvoří významnou složku veřejných výdajů. S využitím naší unikátní databáze veřejných zakázek v České republice a v návaznosti na náš předchozí výzkum vyvineme indexy a komparativní statistiky k měření a provonávání veřejných zakázek napříč jednotlivými zadavateli i předměty zakázek.
V rámci našeho výzkumu identifikujeme na základě ekonomické teorie dobrou praxi v oblasti veřejných zakázek a využijeme naše analytické nástroje k měření vzdálenosti mezi identifikovanými a měřitelnými složkami dobré praxe a reálnou činností veřejných zadavatelů v České republice. Díky tomu budeme schopni potvrdit nebo zamítnout naši hypotézu o tom, že existuje pozitivní vazba mezi naplňováním dobré praxe (nebo jejích částí) a efektivitou.
V druhé fázi našeho projektu, s využitím našich metod rozšíříme náš výzkum na vyhodnocení efektivity dalších vybraných veřejných výdajů.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2013
Publikace:
Konference:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY