Detail grantu

TAČR TD010137 Systém hodnocení konkurenceschopnosti exportů zboží a služeb

Řešitel: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Spolupracovníci: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
doc. Petr Janský Ph.D.
Popis:
Spolupráce:
Práce v rámci grantu: Aplikovaný výzkum - nositel EEIP, a.s.
WWW odkaz:
Finance: TAČR
Konec: 2013
Publikace:

Aplikace modelu podpory rozhodování (DSM) o českém exportu

Open data in Czech and EU Insolvency Registers

Public open data against crisis? Case of Czech and EU Insolvency Registers

Konference:

2012 International Conference on Information and Knowledge Management

Brzdí úsporná rozpočtová politika hospodářský růst?

Budoucnost kohezní politiky a mezinárodní konkurenceschopnost ČR (workshop NERV)

Česko-rumunské investiční a obchodní fórum

Exportní konference

Financování exportu: český podíl a český zájem 2013

ICC making sense of Global Economy:How to strengthen competitiveness and growth, Helsinki

Inovace 2013

Konference ekonomických radů – blok Konkurenceschopnost, věda, výzkum, investice

konference Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU pořádaná Technologickým centrem AV ČR

Německo a Česká republika:Konkurenceschopnost obou silne exportne orientovaných zemí v mezinárodní souteži

Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU pořádaná Technologickým centrem AV ČR

Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

RENEWING EUROATLANTIC ECONOMIC TIES: TOWARDS THE TRANSATLANTIC TRADE 2013

TREND Manažment 2013

Výroční konference OPPI konaná na MPO

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY