Detail grantu

Rozšířený standard profilu zadavatele

Řešitel: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Spolupracovníci: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Popis: Standard výrazně zlepšuje možnosti informování dodavatelů o vypsaných zakázkách a umožňuje i plošnou kontrolu uveřejňování na profilu zadavatele. Standard doplňuje a rozšiřuje rozsah dat požadovaných zákonem (vyhláškou 133/2012), zejména o prvky které již většina profilů zadavatele eviduje, pouze se zavádí jejich dostupnost zvenčí, čímž se bez větších nákladů zvyšuje transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek.
Spolupráce: Principal investigator - Jiří Skuhrovec (FSV UK), colaborators Martin NEčaský (MFF UK), Martin Kameník (Oživení)
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz: http://www.eeip.cz/granty-tacr/rozsireny-standard-profilu-zadavatele/
Finance: TAČR TD010133
Konec: 01.07.2013
Publikace:
Konference:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY