Detail grantu

GAUK 729016 Vliv informace na vývoj akcií v segmentu IPO - zamítnuto (listopad 2015)

Řešitel: Mgr. Lenka Dvořáková Švejdová
Spolupracovníci: PhDr. Petra Luňáčková Ph.D.
Popis: Segment primárních emisí (IPO) zažívá po finanční krizi opět stabilní nárůst v každém z posledních šesti let, s výjimkou jednoho roku - a to jak v USA, tak v Evropě. Pro americký trh primárních emisí byl rok 2014 z pohledu počtu IPO neúspěšnější od roku 2000, v Evropě se 1. čtvrtletí roku 2015 zapsalo do historie jako čtvrtletí s nejvyšší IPO aktivitou od dot-com bubliny. Segment IPO tak znovu nabývá na důležitosti i atraktivitě u investorů, podpořené tím, jak překonává roční výnos hlavních akciových indexů během prvního roku na trhu. Nicméně témata jako přehnaně optimistická reakce trhu či nedostatečný výnos akcií z dlouhodobého hlediska se taktéž pojí se segmentem IPO. V situaci, kdy daná emise nemá žádnou historii obchodování na trhu a informace jsou spíše omezené, jakákoli zveřejněná informace nebo analytický názor může mít specifičtější dopad na vývoj akcie než v případě zavedeného titulu. Internet navíc umožňuje rychlé šíření zpráv i jejich téměř okamžitý dopad. Náš výzkumný projekt se zaměří na vybrané primární emise (IPO) a bude zkoumat, jaký druh informací ovlivnil vývoj akcií po definovanou dobu po úpisu (1 rok). Zkoumána bude povaha zpráv, jakožto i reakce a odhady analytiků, spolu s dalšími faktory. Analýza by měla zahrnovat testování modelů behaviorálních financí ve vztahu k vybraným IPO.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2015
Publikace:
Konference:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY