Grant detail

TACR Omega - Type 2 Diabetes Mellitus in the Czech Republic: Cost-of-Illness Study and a Model to Estimate Cost Development (TD03000209) - main researcher

Principal investigator: PhDr. Jana Votápková Ph.D.
Collaborators: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Description:
Participation: Pavel Hroboň, Marta Klementová, Petra Kučová, Martin Gregor
Work in grant: Cílem projektu je vybudování modelu prevalence a nákladů spojených s onemocněním v různých stádiích rozvoje nemoci, sloužícího k odhadu vývoje prevalence a nákladů v souvislosti se stárnutím obyvatelstva České republiky. Projekt také úzce souvisí s jednou ze současných priorit českého zdravotnictví, kterou je omezení dopadu chronických nemocí, jak je uvedeno v Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí či Národním diabetickém programu. Na nepříznivý epidemiologický stav obyvatelstva ČR v oblasti diabetu upozorňovala i OECD ve své nedávné zprávě.
Web link:
Finance: TAČR Program Omega
End date: 12/2017
Publications:

Comparison of different approaches for estimation of prevalence of type 2diabetes mellitus in the Czech Republic

Comparison of different approaches for estimation of prevalence of type 2diabetes mellitus in the Czech Republic

Determination and Prediction of Costs of Patients Suffering from Type 2 Diabetes Mellitus

Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in the Czech Republic – Estimating Prevalence Based on Consumption of Pharmaceuticals and Their Costs

Conferences:

Diabetes Meeting 2017

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY