Detail grantu

GACR 402/16-02392S Konkurenceschopnost a měnové kurzy: instituce a inovace

Řešitel: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Spolupracovníci: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Mgr. Eva Michalíková
Mgr. Michal Paulus
Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
Popis: Projekt je zaměřen na komplexní analýzu interakcí mezi nastavením směnných kurzů (nad/podhodnocení), vývojem mezinárodní konkurenceschopnosti a ekonomickým růstem. Téma projektu bylo inspirováno dlouhodobým zájmem hlavního řešitele o problematiku a debatou vyvolanou studiemi věnující se vlivu (nad)hodnocení na ekonomický růst a necenovým faktorům konkurenceschopnosti. Projekt oba směry výzkumu spojuje a rozšiřuje a podrobněji analyzuje tzv. institucionální kanál kauzálně zprostředkující vztah konkurenceschopnosti a růstu a věnuje se důsledkům výsledků pro koncepty rovnovážných kurzů. V oblasti konkurenceschopnosti se projekt zaměřuje primárně na její často opomíjenou necenovou složku. Na základě předběžných výsledků autoři věří, že jsou schopni přispět jak ke zlepšení metodiky měření necenové konkurenceschopnosti odvozené z Benkovskis a Wőrz (2013), tak i zpřesnit původní Rodrikovy závěry a doporučení pro hospodářskou politiku.
Spolupráce: Ondrej Slama
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/ELBF
Finance: Grantova Agentura GACR P402/16-02392S
Konec: 2018
Publikace:

Cluster Approach to Institutional Distance: Middlemen Hypothesis Application

Czech Republic - The Present Situation of a Prospective Eurozone Member:Current Challenges during time of Creative Destruction

OECD Anti-Bribery Policy and Structural Differences Inside the EU

The Czech Exchange Rate Floor: Depreciation without Inflation?

What Drives the Non-price Competitiveness of the EU New Member States

Konference:

Second World Congress of Comparative Economics

10th Conference of the Czech Economic Society

7th Annual General Conference of the European Political Science Association

Economic Challenges in Enlarged Europe 2018

Interdisciplinary Learning & Teaching Conference | Pedagogy & Practice

mezinarodni kongres ICPEMS

PSA 67th Annual Conference

PSA Political Methodology Group Conference

Second World Congress of Comparative Economics

Warszaw International Economic Meeting 2018

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY