Detail grantu

GAČR 20-00178S - Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik

Řešitel: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Spolupracovníci: Mgr. Hana Džmuráňová
Mgr. Petr Hanzlík
doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Ing. Mgr. Barbora Štěpánková M.A., Ph.D.
Popis: V reakci na globální finanční krizí v letech 2007–2009 centrální banky na celém světě snížily měnově-politické sazby na velmi nízkou -někdy dokonce zápornou- úroveň. Tyto nízké sazby vydržely relativně dlouhé období. Ačkoli do roku 2019 některé země přešly na normalizaci sazeb, v řadě dalších zemí zůstávají sazby i nadále pozoruhodně nízké. V rámci této normalizace je důležité prozkoumat modely řízení rizik používané bankami, pojišťovnami a modely oceňování finančních produktů. Celkovým cílem tohoto projektu je přispět k teoretickému i empirickému výzkumu řízení rizik finančních institucí během normalizace úrokových sazeb. Dále navrhneme nové nástroje pro řízení finančního rizika. Pro lepší transparentnost je projekt rozdělen do tří komplementárních částí: banky, pojišťovny, finanční deriváty.
Spolupráce: Prague University of Business and Economics, Czech Republic (Doc. Bohumil Stádník, Dr. Petra Jilková, Dr. David Slánský, Ing. Lukáš Fiala, Ing. Mikuláš Pýcha)
University of Pardubice, Czech Republic (Doc. Liběna Černohorská, Doc. Jan Černohorský)
Massey University, New Zealand (Prof. David Tripe)
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: The Czech Science Foundation
Konec: 31.12.2022
Publikace:

Klíčové faktory čisté úrokové marže bank v Evropě a USA v dobé nízkých úrokových sazeb

Alternativní hodnocení rizika banky v prostředí nízkých úrokových sazeb

Consistency of Banks’ Internal Probability of Default Estimates: Empirical Evidence from the COVID-19 Crisis

Early Warning System for the European Insurance Sector

Factors Affecting Bank Loan Quality: A Panel Analysis of Emerging Markets

Impact of Green Bond Policies on Insurers: Evidence from the European Equity Market

Jsou banky v EU ziskovější banky než kampeličky? Evidence z období nízkých sazeb

Konzistence interních bankovních odhadů pravděpodobnosti selhání: empirická evidence z COVID-19 krize

Suspension of insurers’ dividends as a response to the COVID-19 crisis: Evidence from the European insurance equity market

The Use of Borrower-based Measures within Macroprudential Policy: Evidence from the European Economic Area

Konference:

The 22nd Annual Conference on Finance and Accounting, Czech Republic

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY