doc. Petr Janský Ph.D. - Granty

Řešitel

Aktivní

Transparency Reforms and the Allocation of Public Funds

Zdanění nadnárodních korporací v globalizovaném světě (CORPTAX)

Neaktivní

COFFERS - Combatting Fiscal Fraud and Empowering Regulators

Daňové ráje a finanční tajemství

Effects of corporate transparency reforms

Gates Foundation: Ghana Cocoa Farmers Survey 2010

Podpora rozpočtového rozhodování obcí (PORORO)

Poskytují nově rozvinuté země rozvojovou pomoc efektivněji?

Zdanění nadnárodních korporací

Spolupráce

Aktivní

Detecting and Countering Illicit Financial Flows

GA UK

Korporátní zisky německých mezinárodních společností (GAUK Project No. 1142218)

Vliv cenových hladin na indikátory příjmové nerovnosti a chudoby

Zdanění korporací a transparentnost: evidence z nových domácích a zahraničních zdrojů dat

Neaktivní

COFFERS - Combatting Fiscal Fraud and Empowering Regulators

Daňové ráje a finanční tajemství

GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů

GAUK 387611: Hodnotí opravdu RIA dopady regulace? Případ České republiky

Přesouvání zisků nadnárodními korporacemi do daňových rájů a jejich dopad na rozvojové země

Rozvoj kompozitních indexů a komparativních statistik pro analýzu efektivity veřejných institucí a jejich výdajů

TAČR TD010136 (2012-2013) Nové metody hodnocení dopadů regulace (RIA) a metodika hodnocení korupčních rizik (CIA)

TAČR TD010137 Systém hodnocení konkurenceschopnosti exportů zboží a služeb

The UNU-WIDER project GRD (Government Revenue Dataset) grant

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY