prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D. - Granty

Řešitel

Aktivní

GACR 21-09231S Meta-Analyses of Returns on Financial Investment Management Strategies

GACR P402/11/1487 Monetary Policy, Financial Stability, and Financial Crisis

GAČR 18-02513S Meta-Analyses of Stock Return Determinants

GAUK The Influence of Financial Structure on the Strength and Speed of Monetary Transmission

Kvantitativní modelování monetární a fiskální politiky po krizi

Projekt SYRI

Neaktivní

GAUK 76810 Development and Application of Meta-Analytic Methods in Economics

Spolupráce

Aktivní

DYME – Dynamic Models in Economics

Early Warning Indicators of Systemic Stress: Early Evidence from the EU-27

GACR 15-02411S Development and Applications of Meta-Regression Methods in Economics

Meta-analýza a elasticita obchodu s ohledem na obchodní náklady

Natural Resource Richness and Economic Growth: A Meta-Analysis

PRIMUS/17/HUM/16 Economics of Energy and Environmental Policy

Neaktivní

(Podán v listopadu 2014) Komunikace ve vícerozměrných aukcích: experimentání studie koluzivního chování

Aplikace syntetické kontrolní metody na intervence k hospodářským politikám (2019)

GAČR P402/11/0948 Vývoj analytického rámce pro energetickou bezpečnost: Ekonometrie časových řad, teorie her, meta-analýza a teorie regulace

GAUK 554213 A Quantitative Survey of Empirical Evidence for the Calibration of Small Open Economy DSGE Models

GAUK 558713 Publication Bias in the Literature Estimating the Social Cost of Carbon

GAUK 89910 Measuring Bank Efficiency

GAUK 900418: Interakce měnové a makroprudenční politiky a dopady nových makroprudenčních opatření

Komunikace ve vícerozměrných aukcích: Experimentální studie koluzivnho chování

Návrh - Aplikace syntetické kontrolní metody na intervence k hospodářským politikám

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY