† prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D. - Grants

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY