doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D. - Grants

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY