prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D. - Granty

Řešitel

Neaktivní

Grant number 97/1998. (1999-2001) Markets in the Transition Economy under Imperfect Information.

402/03/1307 Interactions of Public Finance and Capital Markets.

402/95/0789 The Development of a Market Economy in the Czech Republic. Participant, 1995-1996.

512-93-2495 (1993-1994) Výnosnost kapitálových vkladů do zemědělství a možnosti jejich zvýšení v souladu s navazujícími odvětvími národního hospodářství.

6FP - EU Food Industry Dynamics and Methodological Advances

GACR 15-00036S Credit Risk Modeling for Financial and Commodity Assets Portfolios

GAČR P402/11/0948 Vývoj analytického rámce pro energetickou bezpečnost: Ekonometrie časových řad, teorie her, meta-analýza a teorie regulace

Trade Analysis and Policy Development.

Úvěrové riziko a úvěrové deriváty

Spolupráce

Aktivní

GAUK 295522 (2022-2024) - Combined technical and economical modelling of energy storage for hybrid photovoltaics-wind power generation systems

Modelování Optimálního Zdanění Alkoholu

PRIMUS/17/HUM/16 Economics of Energy and Environmental Policy

SVV 260 463 - Heterogeneity in Economics and Finance: Strengthening of Doctoral Studies by Securing Excellent pre-gradual Students

VŠE IP100040

Neaktivní

402/05/2123 (2005-2007) Efektivnost na finančních trzích a nová basilejská dohoda (NBCA)

Finanční modelování obnovitelných zdrojů energie(No.862119-GAUK)

GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů

GAUK - 828817 The Effectiveness of Counter-Terrorism Strategies: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis

Heterogeneity in Economics and Finance - Intesification of Doctoral Research

Impact of biofuels on retail gasoline prices

Liberalizace evropského trhu se zemním plynem a její důsledky pro Českou republiku

Měkké rozpočtové omezení a jeho relevantní determinanty (application)

SVV 260 113 - Strengthening Doctoral Research in Economics and Finance

SVV 267 504: Intensification of Doctoral Research in Economics and Finance: Extending Alternative Approaches to Economic Models

UNDP EPIN Economic Policy Institutes Network (2005-2006)

Vývoj analytického rámce pro výzkum role biopaliv na světových trzích

Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY