doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D. - Granty

Řešitel

Neaktivní

FRVŠ 1088/2005 Model bankovního socialismu a analýza morálního hazardu konsolidace

FRVŠ 1885/2009 Inovace kurzů Political Economics a Advanced Political Economics

GAUK 452/2004/A-EK/FSV Veřejný dluh: příčiny vzniku, nástroje konsolidace a reformní návrhy.

Spolupráce

Aktivní

DYME – Dynamic Models in Economics

Měnová a fiskální politika po krizi

Neaktivní

Citlivost příjmů veřejného zdravotního pojištění: Evidence z České Republiky

GACR 402/04/1214 (2004-2006) Mikroekonomie vysokoškolského vzdělávání a metody hodnocení vědecké výkonnosti na vysokých školách.

GACR 402/05/H510 Ekonomická teorie politických trhů

GACR 402/08/0501 (2008-2010) Politická ekonomie veřejných rozpočtů

GACR 402/09/1066: Political Economy of Voting Behavior: Rational Voter Theory and Models of Strategic Voting

GAUK 3121/2008 Výdaje obcí v České republice

GAUK 319/2006/A-EK/FSV Racionální iracionalita: adaptace na trzích a v kolektivním rozhodování

GDN - Local Government Efficiency: The Case of Czech Municipalities

podán 2019 TAČR ETA - Metodika propočtu cenových rozdílů vybraných hospitalizací v České republice a Německu, právní analýza přeshraniční spolupráce v poskytování zdravotní péče

TACR Omega - Diabetes mellitus 2. typu v České republice – analýza nákladů spojených s onemocněním a modelace jejich budoucího vývoje (TD03000209) - hlavní řešitelka

Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY