Publication detail

Urban, L.: SPolečná zemědělská politika: jak dlouho vydrží? Integrace No. 1 (2003)

Author(s): † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor,
Type: Monograph
Year: 2003
Number:
ISSN / ISBN:
Published in:
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY