Detail publikace

Kouba, K., Vychodil, O., Roberts, J.: Privatizace bez kapitálu - Zvýšené transakční náklady české transformace

Autor: PhDr. Ondřej Vychodil , M.A., Karel Kouba, Jitka Roberts
Typ: Odborné knihy
Rok: 2004
Číslo:
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Nakladatelství Karolinum
Místo vydání: Praha
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: Privatizace bez kapitálu
Abstrakt: Pedagogicko-výzkumná publikace Privatizace bez kapitálu sestává ze tří příspěvků tematicky propojených institucionálním pohledem na vybrané problémy transformace české ekonomiky.
První příspěvek Karla Kouby se zabývá teoretickým zázemím liberalizačně-stabilizačních a privatizačních politik v tranzitivních ekonomikách. Vývoj názorů uvnitř neoklasického hlavního proudu ekonomického myšlení konfrontuje s novou institucionální analýzou a úskalí české cesty privatizace situuje zejména do oblasti křehkých mikroekonomických a neade-kvátních institucionálních základů transformace.
Druhý příspěvek Ondřeje Vychodila zkoumá vliv postprivatizační koncentrace vlastnictví na restrukturalizaci podniků. Inspirován analýzou negativních a pozitivních efektů vlastnické koncentrace ve vyspělých tržních ekonomikách odvozuje hypotézu pro české prostředí, kterou následně testuje jednak s použitím již existující empirické literatury a jednak vlastní ekonometrickou analýzou podnikových dat.
Třetí příspěvek Jitky Roberts předkládá originální popis empiricky vysledovaných vzorců chování nových vlastníků k privatizovaným českým podnikům v situaci morálního hazardu. Zatímco v privatizačních hrách jde o snahu vlastníků převádět lukrativní aktiva ze zprivatizovaných jednotek do vlastních firem, úvěrovými hrami se vlastníci a banky snaží vyřešit narůstající problém splácení poskytnutých úvěrů.

Klíčová slova
Ekonomická transformace, hospodářská politika, liberalizace, privatizace, restrukturalizace, instituce, morální hazard.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY