Publication detail

Urban, L., Studie o ekonomických a sociálních dopadech vstupu České republiky do Evropské unie, In : Mezinárodní politika, 2001,č. 1, recenze

Author(s): † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor,
Type: Articles in refereed journals
Year: 2001
Number:
ISSN / ISBN:
Published in:
Publishing place: Praha
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY