Publication detail

Urban, L., Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, č.5, 2001

Author(s): † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor,
Type: Articles in refereed journals
Year: 2001
Number:
ISSN / ISBN:
Published in: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
Publishing place: Praha
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY