Publication detail

URBAN, Luděk, Proč se nedaří Lisabonské strategii :na okraj Wim Kokovy zprávy, Integrace,leden 2005

Author(s): † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor,
Type: Others
Year: 2005
Number:
ISSN / ISBN:
Published in:
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY