Detail publikace

Nerovnováha na trhu práce jako důsledek racionálního chování - Model substitučního vztahu mezi výší mzdy a kvalitou monitoringu

Autor: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2005
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 0032-3233
Publikováno v: Politická ekonomie 53(3): 337-347
Místo vydání: Praha
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Jedním z hlavních problémů zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci je vymahatelnost kvality práce. Nástroji, které má zaměstnavatel k dispozici při motivaci zaměstnanců k vyšší efektivitě, je zvýšení mzdy (cukr) a monitoring – kontrola zaměstnancovy činnosti (bič). Tyto dva nástroje mohou být do jisté míry vzájemnými substituty. Čím je kontrola nákladnější, tím více se zaměstnavateli vyplatí substituovat ji zvýšením mzdy. Faktorem, který je klíčový pro determinaci výše mzdy individuálního zaměstnance, je nejen obvykle uvažovaná produktivita práce, ale rovněž nákladnost monitoringu. V rámci výše nastíněného přístupu lze existenci vyšší mzdy než rovnovážné vysvětlit na základě racionálního chování. Nejedená se o selhání, zaměstnavatelé maximalizují svůj zisk. Na trhu práce vzniká nedobrovolná nezaměstnanost přetrvávající v dlouhém období.
Ke stažení: Nerovnovaha na trhu prace

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance