Detail publikace

Volba mezi diskrétním a spojitým modelem v ekonomických aplikacích a její důsledky

Autor:
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2005
Číslo:
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Acta Oeconomica Pragensia 1/2005
Místo vydání: Praha
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: 402/03/H057 Nelinearni dynamické ekonomické systémy.
Abstrakt: Při tvorbě modelu formalizujeme naše myšlenky ohledně tlaku na budoucí růst či pokles stavových proměnných v závislosti na hodnotě stavového vektoru v současnosti. Zda tuto změnu vyjádříme pomocí diference či derivace často nemá hlubší opodstatnění. Ukážeme, že volba mezi doskrétním a spojitým modelem může mít dopad na stabilitu systému. Některé hodnoty parametrů mohou vyústit ve stabilní model v jednom případě a nestabilní ve druhém. Zvolíme obecnější přístup a budeme rozhodovat nejen mezi diskrétním a spojitým modelem, ale též mezi modely s krokem různé délky (uvažujeme, že spojitý model je diskrétní s nekonečně malým krokem). Odvodíme výraz, který nám odpoví na otázku, zda je rovnovážný bod v systému s danou délkou kroku stabilní či ne.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY