Detail publikace

Státní podpora českého zemědělského úvěru v období před vstupem do Evropské unie

Autor: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D., Martin Čajka
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2006
Číslo:
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 15/2006
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Práce se zabývá úvěrovou podporou českého zemědělství poskytovanou prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) v období deseti let od zahájení jeho činnosti v roce 1994 do roku 2003 předcházejícímu vstupu ČR do Evropské unie (EU) a začlenění se do Společné zemědělské politiky EU. PGRLF zabezpečil poměrně stabilní přiliv komerčního bankovního úvěru pro zemědělství poskytovaného na základě tržně podmíněné alokace chápané jako protiklad administrativního rozhodování. Vyčíslený multiplikační efekt úvěrové podpory ukazuje, že jedna peněžní jednotka vložená ze státního rozpočtu do podpory zemědělského úvěru zajistila komerční úvěr v rozsahu 3-5 peněžních jednotek.
Ke stažení: Státní podpora českého zemědělského úvěru v období před vstupem do Evropské unie

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance