Detail publikace

Modely difuze technologií

Autor: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2001
Číslo: 1
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2001/1
Místo vydání: Prague
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: V článku je prezentován model difuse technologie mezi dvěma zeměmi, z nichž jedna ("Západ") vyvíjí technologie, zatímco druhá ("Východ") je pouze přebírá. Jak tvorba, tak přebíraní technologií závisí na podílu vložených zdrojů (kapitálu a práce). Přebíraní technologií navíc podléhá určitému zpoždění, kdy je pro Východ ceteris paribus jednodušší přebírat starší technologie, než technologie nové. Výsledkem modelu je možnost vysvětlení v realitě existujících rozdílů v úrovni HDP na hlavu, které standardní růstové modely založená na diskusi technologického růstu nejsou schopné vysvětlit. Diskuse modelu zdůrazňuje význam lidského kapitálu, přímých zahraničních investic a zahraničního obchodu pro zpoždění přebírání technologií a tím i pro ekonomický růst rozvíjejících se ekonomik.
Ke stažení: WP 1

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY