Detail publikace

Nestandardní modely ekonomického chování, aplikace teorie lidského kapitálu

Autor: PhDr. Jiří Kameníček CSc.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2001
Číslo: 15
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2001/15
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: Teorie sociálních interakcí, rozhodování jednotlivce v sociálním prostředí, produkční funkce jedince v příznivém a v nepřátelském sociálním prostředí, původní vybavení, individuální hranice pro spolupráci, individuální hranice nespolupráce
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Stať vychází z analýz Garyho S. BECKERA, nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1992. Ústředním námětem je Beckerův model rozhodování jednotlivce v sociálním prostředí převzatý z publikace Accounting for Tastes. Úvahy, které po stručné expozici následují, vycházejí z nejjednodušší verze Beckerova modelu, kdy se chování jednotlivce znázorňuje pomocí produkční funkce definované v rovině (produkční funkce s jednou proměnnou). Záměrem je nabídnout čtenáři co nejvšestrannější interpretace grafické verze Beckerova modelu. Dále autor hledá nové konsekvence, pokouší se vytvořit jejich grafické modely a věcně je interpretovat.
Po úvodním modelu rozhodování jednotlivce v přátelském a v nepřátelském sociálním prostředí následuje definice tzv. individuální hranice spolupráce a individuální hranice tolerance, dále model následků změn produkce, odlišení změn způsobených zvýšením produkce aktéra v přátelském a v nepřátelském prostředí od změn způsobených zvýšením transferů aktérovi z přátelského, ale i z nepřátelského sociálního prostředí. Stať uzavírají modely, které ilustrují snazší korumpovatelnost aktérů, kteří své sociální prostředí sice vnímají jako nepřátelské, jejich averze však není příliš intenzívní. Na druhé straně model ilustruje situaci aktérů, pro jejichž chování vůči nepřátelskému sociálnímu prostředí je příznačná pevná mez (zmíněná individuální hranice tolerance), kterou aktérovo okolí nemůže korumpující nabídkou překonat. Stať lze považovat za pokus popularizovat Beckerovy modely a náměty.
Ke stažení: WP 15

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY