Detail publikace

Zástavní právo k podniku z pohledu teorie a praxe dluhového financování

Autor: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2003
Číslo: 33
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2003/33
Místo vydání: Prague
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: tomto článku se zabývám zástavním právem výlučně v kontextu dluhového financování
tuzemských obchodních společností. S ohledem na předmět článku zcela pomíjím otázky
spotřebitelského práva.
V první části stručně představím základy nauky o významu zástavního práva jako smluvního nástroje
regulace problémů zmocnění vznikajících při dluhovém financování obchodních společností. V druhé
části popíšu hlavní parametry hypotetické "ideální právní úpravy" zástavního práva k podniku. Na
základě takto vymezeného měřítka kvality právní úpravy pak v třetí části popíšu ty problémy stávající
české právní úpravy zástavního práva k podniku, které považuji pro praxi dluhového financování
českých obchodních společností za nejpalčivější. Tam, kde to budu považovat za ilustrativní,
upozorním na řešení, obsažená v anglické právní úpravě, která se jeví jako historicky dosud
nejúspěšnější způsob zajištění závazků zástavním (či obdobným) právem k majetku bežícího podniku,
a dále též ve zcela nové právní úpravě zástavního práva k podniku na Slovensku.2 Na závěr se
pokusím shrnout výsledky provedené analýzy do doporučení pro finanční praxi i pro případný další, a
doufejme, že tentokrát platný, pokus o reformu české právní úpravy zástavního práva.
Ke stažení: WP 33

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY