Detail publikace

Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku

Autor: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D., Tomas Richter
Typ: IES Working Papers
Rok: 2005
Číslo: 89
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2005/89
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: bankruptcy, law, efficiency
JEL kódy: D23, K12, K20
Citace:
Abstrakt: Dne 9. prosince 2004 přijala Slovenská republika zákony o konkurze a reštrukturalizácii a o správcoch, které byly vyhlášeny pod čísly 7/2005 Z.z. a 8/2005 Z.z. Stalo se tak necelých osmnáct měsíců poté, co vláda Slovenské republiky schválila v červenci 2003 legislativní záměr rekodifikace slovenského insolvenčního práva. Impozantní rychlost postupu legislativních prací však není jediným ani hlavním důvodem, proč by se český zákonodárce a česká odborná veřejnost měli s novou slovenskou právní úpravou úpadku pozorně seznámit.
Ke stažení: WP 89 Richter

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY