Detail publikace

Czech Bankruptcy Procedures: Ex-post Efficiency View

Autor: PhDr. Ondřej Vychodil , M.A., Ondřej Knot
Typ: IES Working Papers
Rok: 2006
Číslo: 3
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2006/3
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: bankruptcy, liquidation, ex-post efficiency
JEL kódy: G33, K39
Citace: Knot, O. and O.Vychodil (2006). “Czech Bankruptcy Procedures: Ex-Post Efficiency View” IES Working Paper 3/2006, IES FSV. Charles University.
Abstrakt: Autoři předkládají fakta o ex-post efektivnosti českých konkurzních řízení. Nejprve shrnují, v jakých aspektech se liší režimy úpadkového práva nepříč zeměmi, a prezentují hlavní z dosud učiněných pozorování o české realitě. Dále, na základě mezinárodních dat, hodnotí české konkurzy v porovnání s jinými zeměmi ve čtyřech aspektech ex-post efektivnosti – doba
trvání, výtěžnost, administrativní náklady a rozhodnutí o pokračování/likvidaci. Na závěr autoři předkládají statistiky ex-post efektivnosti založené na datech o všech 903 českých společnostech, jejichž konkurzní řízení bylo ukončeno schválením rozvrhového usnesení v roce 2004. Porozumění ex-post efektivnosti je podstatným předpokladem pro analýzu českého úpadkového práva z hlediska ex-ante efektivnosti.
Ke stažení: WP 2006_3 Vychodil

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY